Zeven kandidaten voor het burgemeesterschap in Hendrik-Ido-Ambacht

HENDRIK-IDO-AMBACHT  Voor het burgemeesterschap van Hendrik-Ido-Ambacht hebben zeven kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting november 2023 in functie treden.

De sollicitanten bestaan uit drie vrouwen en vier mannen en variërend in leeftijd van 47 tot en met 58 jaar. Van de zeven sollicitanten hebben zes sollicitanten een achtergrond in het openbaar bestuur. Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie.

Voordragen van twee kandidaten
De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Ontstaan van de vacature
De vacature is ontstaan nadat burgemeester Jan Heijkoop op 5 juli 2022 aankondigde in december te willen stoppen. In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester in het voorjaar van 2023 op te starten. Jan Heijkoop blijft op zijn post tot de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.

Bron: Provincie Zuid-Holland