Zangdienst in Passie- en Paassfeer in  de Open Hof

HENDRIK-IDO-AMBACHT- Op zondag 29 maart  staat de volgende zangdienst gepland in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. Medewerking wordt verleend door Christelijk Regiokoor “Adonai” uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger. De piano wordt bespeeld door Kees de Bruin en ook deze keer zal fluitist Severin van Dijk weer medewerking verlenen. Het orgel wordt ook bespeeld door Peter Burger, die deze middag dus een dubbelrol mag vervullen.

Een zangdienst in Passie-Paassfeer betekent mooie muziek uit de lijdenstijd, die ons al zingend brengt naar het licht van Pasen, waar dan ook aan het einde van deze dienst over gezongen mag worden. Het koor heeft weer een schitterend repertoire voor de bezoekers in petto, muzikaal omlijst door piano- en fluitspel. Daarbij hoort uiteraard weer een indrukwekkende beamerpresentatie en kunt u als aanwezigen ook uw muzikale bijdrage leveren tijdens het zingen van de bekende samenzangliederen uit de Passie-Paastijd. Belangstellenden kunnen ook deze keer weer vooraf een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com .

De zangdienst begint om 17.00 uur. De kerk staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten. De volgende zangdienst staat gepland op zondag 3 mei en dan met medewerking van het interkerkelijk koor en combo “Les Chantres” uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen. Voor meer informatie kunt u weer bellen met Leen Koster, telefoon 06 28 57 15 81.