HENDRIK-IDO-AMBACHT – De uitvoering van de plannen om van het Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht een unieke plek te maken, komt weer een stap dichterbij. De afgelopen periode is gewerkt aan de aanpassing van het bestemmingsplan ‘Waterbusplein’, om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het plein wordt ingericht tot een levendige hotspot aan het water waar inwoners, ondernemers en bezoekers terecht kunnen om te ontmoeten, te werken, te ontspannen en te beleven.

Het plein sluit aan op de halte van de Waterbus en krijgt een bijzondere sfeer en uitstraling. Wethouder Andre Flach over de plannen: “Het Waterbusplein wordt een plaats waar inwoners en bezoekers het water van de Noord echt kunnen beleven. Een aangename, unieke plek met een verbindende functie. Ondernemers ontmoeten elkaar, inwoners en bezoekers kunnen er lekker ontspannen aan de waterkant of wat drinken op een terras met prachtig uitzicht”

Kwaliteit en samenhang
Het gebied, gelegen aan de rivier de Noord, is nu nog vooral parkeerplaats en braakliggend terrein. Het wordt opnieuw ingericht met mogelijkheden voor verschillende functies zoals een maritiem ondernemershuis, diverse horeca, kantoren, sportgelegenheid en werkplekken. De kwaliteit en de samenhang van de inrichting speelt een belangrijke rol. Het gebruik van parkeerplekken en het groen in de omgeving wordt in het plan meegenomen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar mogelijk dubbelgebruik van de parkeerplaatsen: overdag ruimte voor personeel van de kantoren en ’s avonds ruimte voor bezoekers van de horeca.

Verdere uitwerking
De raad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft het definitieve bestemmingsplan ‘Waterbusplein’ in de raadsvergadering van 11 november jl. vastgesteld. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de plannen stapsgewijs uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden door de ontwikkelaars. De eerste werkzaamheden zullen naar verwachting al in 2020 starten.