Vrijwilligers bedankt voor hun inzet


HENDRIK-IDO-AMBACHT- Jaarlijks biedt de BBV (de Blije Borgh Vrijwilligers) haar jubilerende vrijwilligers een lunch aan. Vanwege het Covid-19 virus ging deze lunch dit jaar niet door. Als alternatief ging het bestuur persoonlijk langs bij de jubilarissen om hen te feliciteren. Op dinsdag 19 mei werden deze vrijwilligers verrast met een bezoek van één van de bestuursleden met een presentje ter ere van hun jubileum. 

Bijzondere aandacht was er voor echtpaar Van Dijk. Zij ontvingen een oorkonde, omdat zij 25 jaar vrijwilliger zijn! In de tuin van de familie Van Dijk werden de oorkondes door de voorzitter van de BBV overhandigd. Ook mevrouw Janny van Wingerden werd vanwege haar 25-jarig jubileum in het zonnetje gezet. De jubilarissen waren heel blij met dit initiatief en lieten weten hun vrijwilligerswerk met veel plezier te doen. De BBV hoopt hen nog veel jaren als vrijwilliger te mogen begroeten!

Foto: Cees van Meerten