Vorig jaar stijging diefstal uit voertuigen maar minder vuurwerkoverlast

Foto ter illustratie: diefstal uit auto

HENDRIK-IDO-AMBACHT –  Jaarlijks maakt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een Veiligheidsrapportage op om inzicht te geven in diverse onderwerpen rondom het thema veiligheid. Burgemeester Jan Heijkoop over het afgelopen jaar: “Ik ben trots op de samenwerking tussen de gemeente, onze partners en inwoners. Net als ieder jaar maakten we ook in 2022 weer stappen naar een nog veiliger Ambacht en zijn er nieuwe samenwerkingen en maatregelen gekomen. Alleen samen maken we Ambacht tot een plek waar we met elkaar fijn kunnen wonen en waar we ons veilig voelen.”

In 2022 kwam er een einde aan de coronamaatregelen en werden er weer evenementen georganiseerd. Het normale leven leek terug te keren, totdat in februari de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak. Het betekende het begin van een stroom Oekraïense vluchtelingen die in Nederland een veilig onderkomen zochten. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht is er opvang gerealiseerd en is dit zonder grote incidenten verlopen.

Minder vuurwerkoverlast
Overlast door verwarde personen en jeugd is vorig jaar flink afgenomen net als de vuurwerkoverlast. De daling van de overlast komt onder meer door de inzet van politie, handhaving, jongerenwerk en straatcoaches die met de jongeren in gesprek zijn gegaan. Een nieuw fenomeen in 2021 waren grote groepen jongeren die met scooters op de openbare weg en bedrijventerreinen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgden. In 2022 verbeterde deze situatie door een samenscholingsverbod op bedrijventerreinen.

Meer diefstallen uit voertuigen
In 2022 was er een stijging van het aantal diefstallen uit en vanaf motorvoertuigen. Ten opzichte van 2021 zijn er meer meldingen gedaan van verdwenen navigatiesystemen, kentekenplaten en radarsystemen. Ook was er een kleine stijging van de diefstal van motorvoertuigen, brom- en snorfietsen. Het aantal vernielingen van voertuigen is net als voorgaande jaren weer afgenomen en bedraagt over de afgelopen vijf jaar zelfs 25%. Ook het aantal registraties van parkeerproblemen nam fors af ten opzichte van het jaar daarvoor vooral doordat wijkagenten hier actief mee bezig zijn.

Daling online criminaliteit
Waar we in 2021 nog te maken hadden met 191 gevallen van online fraude, is dit cijfer in 2022 gedaald naar 161 meldingen. Deze positieve ontwikkeling is mede te danken aan de voorlichting en communicatie over dit onderwerp door politie en gemeente.

Toename meldingen via Fixi
Ook in 2022 is een toename te zien van het aantal meldingen via Fixi. De app voor meldingen van gebreken en ongemakken in de openbare ruimte. De toename is vooral te zien in de categorieën afval, honden en verkeer. In deze categorieën is tegelijkertijd ook een stijging te zien van het aantal waarschuwingen en boetes door handhaving en politie. Meldingen worden echter in toenemende mate anoniem gedaan wat het voor de gemeente onmogelijk maakt om met melders in contact te komen om sneller tot een oplossing te komen. De gemeente benadrukt dat er met meldingen vanzelfsprekend vertrouwelijk wordt omgegaan.

Meer informatie
De  volledige Veiligheidsrapportage 2022 is te lezen op www.h-i-ambacht.nl/veilig.

Bron: gem. H.I. Ambacht