Vijf ontwikkelaars in de race voor groen centrumgebied

HENDRIK-IDO-AMBACHT- Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht nodigt vijf ontwikkelaars uit om de ambitieuze visie voor het centrumgebied aan de Graaf Willemlaan tegenover De Schoof te vertalen in een aantrekkelijk en haalbaar plan. Voor de zomervakantie kiest de gemeente uit deze vijf de ontwikkelaar met het beste plan. Die kan vervolgens verder aan de slag met de uitwerking van dat plan.

Uitdaging: nog groener

In juli vorig jaar stelde de gemeenteraad de centrumvisie vast, die was opgesteld met inbreng van ruim 80 inwoners en andere belanghebbenden. De raad heeft gevraagd om ontwikkelaars uit te dagen een nog groener plan op te stellen om zo het gebied minder te verstedelijken. Wethouder Flach, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de centrumvisie vertelt enthousiast over het resultaat: “Het is een prachtige visie geworden die met inwoners, winkeliers en de gemeenteraad tot stand is gekomen. Ik ben er van overtuigd dat dit een fraai plan gaat opleveren wat deze mooie plek in het centrum verdient.”

Planning

Na de zomer werkt de ontwikkelaar het schetsontwerp verder uit en gaat in gesprek met belanghebbenden. De gemeente start de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. De verwachting is dat de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan medio 2021 kan vaststellen. Daarna kan de ontwikkelaar gaan bouwen.

Centrumvisie in een notendop

De Ambachters vertelden tijdens drie openbare gespreksrondes tussen november 2018 en februari 2019 wat hun wensen zijn voor het centrumgebied. De visie in een notendop: ‘Woningen voor alle leeftijden in een duurzaam centrumgebied met veel groen, water en voorzieningen tegenover winkelcentrum De Schoof. Tussen de flats aan de Van Godewijckstraat en de Tessselschadestraat komt een wandelroute langs het water. Om De Schoof aantrekkelijker te maken, kan er bij de Graaf Willemlaan een plein met een prettige inrichting en ruimte voor wat horeca, een terras komen. De Graaf Willemlaan blijft een doorgaande weg, met bushaltes’.

Deze wensen zijn verwerkt in de gebiedsvisie Centrum. De raad heeft gevraagd het gebied iets minder te verstedelijken (bebouwen) dan in het voorkeursscenario, en meer ruimte (bij voorkeur 60%) te geven aan leefbaarheid, groen en blauw.

Schets is van een mogelijke invulling van de centrumvisie.