Vijf inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht Koninklijk onderscheiden

De vijf inwoners die Koninklijk onderscheiden zijn.

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Burgemeester Patrick van der Giessen heeft vanmorgen bij vijf Ambachters de versierselen opgespeld die horen bij een Koninklijke onderscheiding. Dit deed hij tijdens de jaarlijkse Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen (de ”Lintjesregen”).

Vier inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Van der Giessen: ” Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zonder vrijwilligers komt de samenleving tot stilstand. De vijf Ambachters bij wie ik vanmorgen een lintje mocht opspelden, zetten zich al jaren vrijwillig in voor de Ambachtse samenleving. Deze waardering in de vorm van een Koninklijke onderscheiding is dan ook meer dan verdiend!”

De heer A. (Ad) van Driel.
De heer Van Driel zet zich al jaren in voor het Hospice in Hendrik-Ido-Ambacht. Onder zijn voorzitterschap is het Hospice een professionele organisatie geworden, die voldoet aan de eisen voor een ANBI-status. Hij zorgde in korte tijd voor een tweede locatie in Papendrecht, waardoor er meer palliatieve bedden beschikbaar zijn in de regio. De heer Van Driel was eveneens voorzitter van Trimclub ABC,
voorganger bij het Apostolisch Genootschap in Sliedrecht en landelijk actief in de Raad van Toezicht van het Apostolisch Genootschap.

De heer P.J. (Peter) van Dijk
De heer Van Dijk was jarenlang motorrijder bij de politie. Als politiemotorrijder begeleidde hij op vrijwillige basis decennialang zomers de Jeugdwielertour 3×2. Onder zijn voorzitterschap groeide de tour uit tot een groot jaarlijks evenement. Verkeersveiligheid en stimuleren en motiveren van jongeren om veilig aan het verkeer deel te nemen is de rode draad in zijn overige vrijwilligerswerk. Bij Verkeersschool Wierks, Transport Service Schelluinen, Scheepvaart en Transportcollege Rotterdam deelde hij zijn praktijkkennis.

De heer H. (Henk) van Helden
Al ruim 42 jaar is de heer Van Helden kerkorganist bij de Gereformeerde gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij begeleidt de kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten en andere gelegenheden met zijn orgelspel. Dit vraagt voortdurende scholing en intensieve voorbereiding. Voor de Kiesvereniging SGP was hij ruim 19 jaar actief als tweede secretaris en ledenadministrateur. Voor de VVOGG was hij lid van het
schoolbestuur.

De heer H.A. (herman) Keizer
Deze maand viert de heer Keizer zijn 40-jarig jubileum als kerkorganist bij verschillende kerken. Hij begeleidt kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten en is aanspreekpunt voor andere organisten. Hij is bereid om vrij te nemen van zijn werk als een dienst op een doordeweekse dag plaatsvindt. De voorbereiding hiervan vraagt ook altijd de nodige uren.

De heer T.P.A. (Teun) van Kooten
De heer Van Kooten heeft op meerdere vlakken zijn bouwkundige kennis en ervaring ingezet. Bij de Gereformeerde Gemeente Petrakerk als vrijwilliger en voorzitter van de commissie Onderhoud was hij zeer actief bij de renovatie en verduurzaming van het kerkgebouw. Hij coördineert al jaren de klussen die aangevraagd worden bij Thuishulp Petrakerk en ondersteunt iedere zondag de koster als hulpkoster. Voor het appartementengebouw De Beatrixhof richtte hij een bewonerscommissie op en zorgde voor het oplossen van eventuele gebreken.

Bron: gem. Hendrik-Ido-Ambacht