Verkeersheldenactie voor verkeersveiligheid

Foto: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

HENDRIK-IDO-AMBACHT  Jonge verkeershelden van SOB De Watervlinder hebben samen met de politie op donderdag 24 september automobilisten aangesproken om ze te laten weten hoe ze ook een verkeersheld kunnen worden. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zet zich als ambassadeur verkeersveiligheid in voor minder verkeersslachtoffers. Speciale aandacht hierbij hebben kwetsbare verkeersdeelnemers in het verkeer zoals fietsers en voetgangers.

Leerlingen gaan daarbij gekleed als echte verkeershelden, met een rode cape en een rood masker. In kleine groepjes worden automobilisten aangesproken of ze ook een verkeersheld willen worden en waar ze dan op moeten letten. Na het korte gesprek ontvangen ze een sticker met hun naam, pen en flyer met tips over veilig rijgedrag. Deze regionale verkeerscampagne is ontwikkeld vanwege het relatief hoge aantal verkeersslachtoffers bij drukke verkeerspunten. Op drukke momenten zoals in de ochtend en middag, wanneer schoolkinderen oversteken kun je het overzicht soms kwijtraken. Voetgangers en fietsers zijn hierbij een kwetsbare groep.

De gemeente werkt op allerlei manieren aan de verkeersveiligheid voor kinderen, bijvoorbeeld door te zorgen voor veilige schoolroutes. En door te praten met politie, scholen en ouders om waar mogelijk verkeersproblemen op schoolroutes op te lossen. Een ander voorbeeld hiervan is de website www.h-i-ambachtmobiliteit.nl, waarop inwoners hun kansen en knelpunten voor mobiliteit in Ambacht kunnen aangeven. De reacties van inwoners dragen bij aan een nieuw mobiliteitsplan van de gemeente voor de periode 2021-2030.

De verkeersheldencampagne past goed binnen de doelstelling van de gemeente, regio en politie om samen te werken en kennis te delen. Deze verkeershelden campagne sluit aan bij de gemeentelijke en provinciale missie: “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers”.

Bron: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht