Verandering voor (bouw)plannen die niet passen in bestemmingsplan

HENDRIK-IDO-AMBACHT – In aanloop op de invoering van de nieuwe omgevingswet, waarschijnlijk op 1 juli, verandert nu al iets voor (bouw)plannen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht die niet binnen het huidige bestemmingsplan vallen.

Als uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan kunt u vanaf 15 februari tot 1 juli in aanloop tot invoering van de nieuwe omgevingswet geen wijziging voor het bestemmingsplan indienen.

De nieuwe omgevingswet heeft een nieuwe werkwijze voor ruimtelijke ontwikkelingen. Alle bestemmingsplannen worden dan omgezet in één omgevingsplan. Om de overgang soepel te laten verlopen, verandert er nu al iets In plaats daarvan kan in de meeste gevallen een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden aangevraagd, zodat de initiatiefnemer wel verder kan. Vraag de gemeente tijdig om maatwerk advies voor uw plan. Vanaf 1 juli gelden de nieuwe regels van de wet. 

Wethouder Ralph Lafleur, Ruimte: “Bij plannen die afwijken van het bestemmingsplan was het in een aantal gevallen gebruikelijk om, na goedkeuring van gemeenteraad of college, een bestemmingsplanwijziging aan te vragen. Zo’n procedure heeft een lange doorlooptijd, vooral omdat het nieuwe bestemmingsplan een aantal weken ter inzage moet worden gelegd voordat het kan worden vastgesteld.

Bestemmingsplanprocedures die na 15 februari starten, zijn echter niet op tijd klaar voor de inwerkingtreding van de omgevingswet op 1 juli. Dat zou beteken dat de aanvrager extra kosten en extra tijd kwijt is, omdat bestemmingsplannen na 1 juli omgezet moeten worden naar een wijziging van het omgevingsplan. Voor de meeste plannen die afwijken van het bestemmingsplan is het vanaf 15 februari tot 1 juli wel mogelijk om een uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen. Mijn advies: maak een afspraak met team Ruimtelijke Ordening, zij kijken samen met u wat voor uw plan de beste oplossing is!”

Voor meer informatie: www.h-i-ambacht.nl/omgevingswet.

Foto: apalca op Flickr / CC BY-NC 2.0