Summer school De Meander: leuk en goede resultaten

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Naast de dagopvang en de vakantieopvang heeft christelijk integraal kindcentrum De Meander van PIT kinderopvang & onderwijs in de zomervakantie zes weken lang iets bijzonders te bieden: een summer school.

Niet alle kinderen die vanwege de coronacrisis thuis onderwijs moesten volgen, hebben daar om allerlei redenen goed van kunnen profiteren. Daarom hebben de leerkrachten van De Meander voor die kinderen voor wie dat van belang was in de meivakantie extra lessen op het kindcentrum georganiseerd. De resultaten waren zo goed, dat dit in de zomervakantie is doorgezet. Aan de hand van de uitkomsten van de cito-toesten van eind juni hebben de leerkrachten van groep 1 tot en met 7 werkpakketten gemaakt voor de kinderen die dat nodig hebben en alle benodigde computerprogramma’s voorbereid voor gebruik. Er zijn kinderen die daar thuis mee aan de slag zijn met ondersteuning van de ouders, terwijl ruim 30 kinderen dit op de summer school van De Meander doen. De summer school is er voor de groepen 1/2, 3, 4/5 en 6/7 op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Het onderwijs is gericht op de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen.

Super

“We willen ieder kind dat bieden wat hij of zij nodig heeft voor een optimale ontwikkeling en vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen blijven gaan met hun groep. Vanuit onze kernwaarden samen, eigen-wijs, geborgenheid en persoonlijke aandacht hebben we de summer school ingericht. Wat betreft geborgenheid: de kinderen kennen elkaar en degenen die hen onderwijs geven. Dat zijn studenten die bij ons het afgelopen onderwijsjaar stage hebben gelopen voor hun opleiding tot leerkracht of onderwijsassistent. Zij vinden het erg leuk om op deze manier bezig te zijn met het vak waarvoor ze hebben geleerd en extra ervaring op te doen,” aldus Caroline Scheurwater, directeur kinderopvang & onderwijs van ikc De Meander.

Een van de studenten die de summer school verzorgt, is Iris. “Ik ben er voor de kinderen van groep 3. Ik heb mijn diploma onderwijsassistent op zak, neem een tussenjaar om schoolgaande kinderen in Ruanda te helpen en start het jaar daarna met de pabo. De summer school is super om te doen. Ik kan de kinderen veel persoonlijke aandacht geven en zie ze echt vooruitgang boeken.” Een van ‘haar’ kinderen is Karin. Wat vindt zij van de summer school? “Ik ben blij. Ik doe dit om meer te leren en vooral om beter te kunnen lezen en schrijven. Het is leuk en we zijn lekker bezig met de juf. Er is tijd voor spelletjes en voor sport, zoals rekenen in de voetbalkooi.” Ook de andere kinderen vinden de summer school leuk want ‘zo word ik beter in alles’, ‘dan begin ik goed na de vakantie en kan mooiere cijfers halen’, ‘de juf is leuk’, ‘het is nu niet druk in de groep’ en ‘ik ben gelukkig niet alleen’. Maar er zijn ook kinderen die het niet zo leuk vinden, maar toch wel fijn ‘omdat ik extra hulp krijg’ en ‘omdat het gezellig is’.