Stemming recycletarief uitgesteld

HENDRIK-IDO-AMBACHT – De gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft het besluit  over een recycletarief verplaatst naar februari  De raad neemt dan bij de keuze voor een recycletarief meteen ook een beslissing over de tarieven die daarbij horen. Oorspronkelijk was het plan om de raadsbesluiten voor een recycletarief en het vaststellen van de tarieven op twee verschillende momenten te nemen.

Beter afval scheiden en minder restafval overhouden

Doel van het recycletarief is het verminderen van de hoeveelheid restafval. Het goed scheiden van afval is daarbij essentieel. Met het recycletarief worden inwoners hierin gestimuleerd. De afvalscheider wordt beloond, anderen worden uitgedaagd om mee te doen. Op deze manier houdt de gemeente de kosten voor afvalverwerking betaalbaar.

Besluit over totaalpakket in februari

Na invoering van een recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een lager basistarief en een variabel recycletarief voor iedere keer dat men restafval aanbiedt. Bij de bewoners en de raad leven nu nog veel vragen over onder andere de tarieven. Door in februari een totaalpakket inclusief tarieven te behandelen, ontstaat hier meer duidelijkheid over. Hierdoor kan de gemeenteraad in één keer stemmen op het totaalpakket.

Goed voor het milieu en de portemonnee Het stimuleren van afval scheiden is goed voor het milieu en de portemonnee. De verwerkingskosten zijn de afgelopen jaren gestegen en naar verwachting stijgen deze verder. Dit onder andere door een belasting van de Rijksoverheid op de verbranding van restafval. Nu betaalt iedereen via de afvalstoffenheffing mee aan de verwerking van al het restafval, ook van de inwoners die niet goed scheiden. De gemeenteraad vindt dit onwenselijk en heeft daarom het college van B&W om een voorstel voor een recycletarief gevraagd.

Vragen en antwoorden

Voor meer informatie over het recycletarief heeft de gemeente op haar website een pagina met vragen en antwoorden: www.h-i-ambacht.nl/recycletarief