HENDRIK-IDO-AMBACHT Dinsdag 9 juli organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden een Scootmobiel Informatiedag.  

Deze cursus is bedoeld om eerst theorie over verkeer over te brengen maar ook om te kijken of de eigen rijstijl veilig is. Door VVN worden dan persoonlijke adviezen gegeven om de rijvaardigheid te bevorderen en veilig  mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het is geen examen en zeker niet verplicht. Opgeven kan tot 1 juli en de activiteit kost niets. De dag start om 10.00 u en eindigt om 15.15 uur.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens het ochtendprogramma besteden we aandacht aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen krijgen volop de aandacht. Dit is erg belangrijk omdat u als gebruiker van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en het trottoir mag rijden. Voor u gelden dan de regels van bestuurder, fietser of voetganger en hiervoor gelden niet dezelfde regels. ’s middags rijdt u onder begeleiding in uw eigen scootmobiel een route door de wijk. Ook testen we uw rijvaardigheden. Na de training krijgt u een persoonlijk advies op papier en een bewijs van deelname. Tijdens de praktijkoefeningen ’s middags is er een leverancier van scootmobielen aanwezig om eventuele kleine ongemakken aan uw scootmobiel direct te verhelpen.

Voor wie is deze cursus bestemd?
Iedere belangstellende, die in het bezit is van een scootmobiel en woonachtig is in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Waar?
Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 in Hendrik-Ido-Ambacht.
De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur. Wij zorgen voor koffie en een lunch.
Aan de training zijn géén kosten verbonden. Ook de koffie en lunch zijn gratis.

Hoe schrijft u in?
Aanmelden bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland.
E-mailadres: werkgroepsenioren@kpnmail.nl. Telefoon 0184 – 68 53 17. Bij geen gehoor kunt u een boodschap achterlaten. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. Opgeven is wel verplicht.