Samenwerkingsovereenkomst getekend voor nieuwbouwproject de Noordoevers

Project Noordoevers in vogelvlucht

HENDRIK-IDO-AMBACHT Afgelopen maandag 23 oktober is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en ABB Bouwgroep voor het nieuwbouwproject de Noordoevers.

Dit is de formele start van de ontwikkelingsfase van de Noordoevers fase 1. Wethouder André Flach kijkt uit naar de samenwerking van de gemeente met ABB en is blij met de grote stap die is gezet om een prachtige invulling aan de Noordoevers te geven: “Wat ik belangrijk
vind, is dat er niet alleen straks gewoond kan worden langs de Noordoevers, maar dat er ook ruimte komt voor alle Ambachters om te genieten langs het water en de rivier te zien en te bereiken. De bouwhoogtes en uitstraling van de gebouwen zijn zodanig dat ze goed passen in het landschap tussen rivier en Veersedijk.” Gert-Jan Brandwijk, algemeen directeur bij ABB: “Op dit historisch stuk Ambacht komt een gevarieerd woningaanbod van circa 175 woningen. Samen met de gemeente streven wij naar de realisatie van een inspirerend en duurzaam leefgebied. Deze ondertekening bevestigt de fijne samenwerking met de gemeente, die ook zichtbaar is in de ambities en uitstraling van de Noordoevers.”


Vooruitstrevend en duurzaam
De Noordoevers is een vooruitstrevend nieuwbouwproject op een unieke locatie aan het water. Uniek omdat ecologische kringloop, recreatieve verbindingen, duurzaamheid en royaal buitendijks wonen samenkomen op een historische plek met uitzicht over rivier de Noord en op het natuureiland Sophiapolder. De Noordoevers heeft een prachtige ligging aan de rand van Hendrik-Ido-Ambacht, tussen de Veersedijk en het water de Rietbaan, waar voorheen de scheepsloperijen gevestigd waren. Deze historie en het maritieme karakter van de locatie komen terug in het ontwerp van het nieuwbouwproject.


Grote diversiteit
De Noordoevers kent een mix van huizen die vallen in het hogere prijssegment. De huizen zijn onderverdeeld in appartementen, herenhuizen, waterwoningen en dijkwoningen. Verder wordt er horeca gerealiseerd, komt er een opstapplaats voor de veerpont naar de Sophiapolder en komen er voorzieningen voor de hulpdiensten. Het wordt volgens de gemeente een levendige woonomgeving op een historisch stukje Ambachtse grond.

De historische kraan van Stolk herinnert aan de toenmalige scheepssloperij.


Planning
Dit najaar wordt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor dit project in procedure gebracht. Tijdens de procedure wordt een informatieavond georganiseerd om omwonenden en belanghebbenden goed te informeren over de planvorming. Wie interesse heeft in de Noordoevers kan kijken voor meer informatie op denoordoevers.nl en zich inschrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Bron gemeente Hendrik-Ido-Ambacht