Rode draad in nieuw Actieplan Lokale Economie is verbinding

Foto Cees van Meerten/FotoExpressie.  Van links naar rechts: Dirk Havenaar (ambassadeur Detailhandelsraad), Gert de Jong (voorzitter Vereniging Ambachtse Ondernemers),
Jan Heijkoop (burgemeester), André Flach (wethouder Economie), Gea Wiekamp (bestuurslid Vereniging Ambachtse Ondernemers)
 

HENDRIK-IDO-AMBACHT –  Burgemeester Jan Heijkoop heeft onlangs als voorzitter van de gemeenteraad het eerste exemplaar ontvangen van het derde Actieplan Lokale Economie.  Dit plan is na vijf bijeenkomsten samengesteld door de gemeente, leden van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO), de Detailhandelsraad en bestuursleden van drie trekkingsgebieden van het Ondernemersfonds Ambacht.

In dit nieuwste Actieplan is verbinding de rode draad. Men wil de kracht van het samenwerken stimuleren door informatie en kennis te delen, elkaar te ontmoeten en gebruik te maken van een sociale kaart voor ondernemers. Het zijn enkele voorbeelden van de acties uit het plan. Dirk Havenaar (Manifesto): “Bij lokaal ondernemen is de hoofdzaak: weet bij wie en waar in Ambacht wat te koop is.”

Innovatief ondernemen
Nieuw is het thema innovatief ondernemen.  Ondernemers worden gefaciliteerd om innovatief te blijven in productontwikkeling en bedrijfsvoering. Zij worden daarbij geholpen door gegevens van innovatiepartners, -subsidies en relevante websites te delen. Een app waarin ondernemers informatie uitwisselen werkt al goed op Ambachtsezoom. Met hulp van innovatiesubsidies wordt deze voor heel ondernemend Ambacht ontwikkeld. Theo Kamsteeg (Kamsteeg Aanneming en Onderhoud): “Circulair bouwen is op zichzelf al innovatief. Innovatief ondernemen is vooruitkijken naar de toekomst. We delen graag onze ervaringen op Ambachtsezoom met circulair bouwen en duurzaamheid met andere ondernemers in de voorgestelde innovatietafels uit het nieuwe actieplan.”

Duurzaamheid
Net als in voorgaande actieplannen is het thema duurzaamheid opgenomen. Ook de komende jaren delen de koplopers op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemen hun ervaringen actief met anderen. Ook worden verbeterkansen op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, groen en energietransitie onderzocht en uitgevoerd. Johan van Wijk (Boer & Van Wijk): “Sinds mei 2022 is ons bedrijf 100% energieneutraal. We zoeken constant naar duurzame oplossingen voor productie en inkoop. Zo wordt ons afval hergebruikt als grondstof voor producten van andere ondernemers. We dragen graag bij aan de acties die in het nieuwe actieplan voor duurzaamheid zijn opgenomen.”

Achtergrond van het Actieplan
Het eerste Actieplan Lokale Economie werd in 2014 opgesteld. Het was de basis voor nauwere samenwerking tussen gemeente en ondernemers om de lokale economie verder te helpen. Nadat nagenoeg alle actiepunten uit dit plan werden gerealiseerd, was het in 2019 tijd voor een tweede actieplan. Aan het huidige en derde actieplan is door nog meer ondernemers dan voorheen meegewerkt.  Met de uitvoering van de acties zetten de deelnemers de komende vier jaar in op het behoud en verbeteren van de lokale economie.

Sociaal ondernemen
Ook zijn er acties voor sociaal ondernemen in opgenomen. Zo wordt de komende jaren met het delen van informatie en het organiseren van bijeenkomsten en bedrijvenroutes bijgedragen aan ondernemen met impact. Tommy van de Giessen (Lumeco): “Bij Lumeco is iedereen welkom, werken met de Participatiewet doelgroep doen wij vanuit een overtuiging, maar ook gewoon omdat we het leuk vinden. We geloven ook in sociale winst.”

Goed voorbeeld van participatie
Wethouder Economie André Flach blikt terug op succesvolle bijeenkomsten voor het opstellen van het actieplan: “Ik ben blij met de betrokkenheid en inzet van de deelnemers aan de vijf bijeenkomsten. Nog meer dan bij de vorige twee edities is het een gezamenlijk plan geworden met een gezamenlijk doel: verbeteren van onze lokale economie en onze Ambachtse samenleving”. Gert de Jong (voorzitter VAO) sluit daarbij aan: “Een goede samenwerking met ambitie en heldere afspraken tussen ondernemers en de gemeente is erg belangrijk voor het versterken en behouden van een goed ondernemersklimaat. Dit actieplan lokale economie is daar een mooi voorbeeld van. Aan ons allemaal de uitdaging om dit de komende jaren waar te maken.”

Bron:gem. H.I. Ambacht