Rioolwater Hendrik-Ido-Ambacht duurzaam gezuiverd

HENDRIK-IDO-AMBACHT- Waterschap Hollandse Delta zuivert het rioolwater van inwoners en bedrijven in Hendrik-Ido-Ambacht. Gemeente en waterschap ondertekenden een afvalwaterakkoord. Hierin staan afspraken over het zo duurzaam mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten zuiveren van het rioolwater.

Heemraad Leo Stehouwer van het waterschap: “In het akkoord staat hoeveel water we zuiveren en tegen welke kosten we dit doen. Zo zorgen we samen voor een doelmatige inzameling en zuivering van het rioolwater uit Hendrik-Ido-Ambacht.”

Wethouder Ralph Lafleur van Hendrik-Ido-Ambacht: “Al een groot deel van onze gemeente heeft een gescheiden rioleringssysteem waardoor schoon regenwater apart wordt opgevangen. Dit water hoeft niet door het waterschap te worden gereinigd en stroomt direct in de rivier.”

Het rioolwater wordt afgevoerd via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering in Zwijndrecht. Hier wordt het water gereinigd. Het gezuiverde water stroomt uiteindelijk in de Oude Maas.

___________________________________________________