Rijkswaterstaat gunt renovatie Brug over de Noord aan Heijmans en Yunex Traffic

Foto Rijkswaterstaat: Brug over de Noord / Alblasserdamse brug

ROTTERDAM – Deze week heeft Rijkswaterstaat de vervanging van de technische installaties van de Brug over de Noord (1939) en de Spijkenisserbrug (1978) definitief gegund aan de combinatie Yunex Traffic en  Heijmans Infra.  De technische installaties voor bediening, besturing en bewaking van deze bruggen zijn hard toe aan vervanging zodat deze bruggen ook in de toekomst veilig en beschikbaar blijven voor het weg- en vaarwegverkeer. De staal- en betonconstructie zitten niet in dit project en zullen naar verwachting over enkele jaren apart worden aanbesteed.

De oude technische installaties van de Brug over de Noord  en de Spijkenisserbrug worden vervangen door een nieuw systeem voor de bediening, besturing en bewaking. Dit systeem is voor het eerst toegepast bij de Wantijbrug en wordt nu ook toegepast bij de Haringvlietbrug. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de bruggen overal op dezelfde manier beheren, bedienen en onderhouden, wat veel efficiënter is dan nu. (Vaar)weggebruikers zullen in de toekomst  naar verwachting minder hinder ondervinden van brugstoringen omdat de overheidsdienst deze met de nieuwe standaardsystemen sneller kan oplossen. Naast het vervangen van de technische installaties hoort bij de opdracht ook het onderhoud van beide bruggen tijdens de realisatiefase. De Spijkenisserbrug gaat in uitvoering in het najaar van 2024 tot eind 2025 en de Brug over de Noord vanaf voorjaar 2025 tot en met voorjaar 2026.

Hinder zoveel mogelijk beheersen
Niet alleen het wegverkeer, maar ook de zeevaart naar Moerdijk en Dordrecht gaan hinder ondervinden van de renovaties. Per dag rijden er ongeveer 21.000 voertuigen over de Brug over de Noord en 35.000 voertuigen over de Spijkenisserbrug.  Daarnaast zijn beide bruggen belangrijke fietsverbindingen en liggen ze in een doorgaande zeevaartroute (Spijkenisserbrug) en staande Mastroute (Brug over de Noord).
Rijkswaterstaat zoekt samen met Heijmans/Yunex Traffic naar mogelijkheden om de hinder te minimaliseren tijdens de renovatie. In afstemming met alle belanghebbenden en omwonenden zal worden toegewerkt naar een pakket van maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

foto Rijkswaterstaat: Spijkernisserbrug

Programma ‘Vervangen en renoveren’
De vernieuwing van de installaties van beide bruggen maakt deel uit van het landelijke Rijkswaterstaat programma Vervanging en Renovatie, waarbij in de komende jaren tientallen bruggen, viaducten en sluizen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw worden vernieuwd en opgeknapt. In Zuid-Holland gaat het om vrijwel alle bruggen en tunnels uit deze periode waaronder de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug.

De gunning
De selectie voor de gunning heeft plaatsgevonden op basis van de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het contract is gegund aan de combinanten op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Rijkswaterstaat is blij dat er een deskundige opdrachtnemer aan boord is voor deze grote klus en kijkt met vertrouwen uit naar een goede samenwerking. Rijkswaterstaat en Heijmans/Yunex Traffic gebruiken de komende tijd tot aan start uitvoering om de opdracht verder voor te bereiden.

Stikstof
Bij de voorbereiding van het project is Rijkswaterstaat er van uitgegaan dat gebruik gemaakt kon worden van de bouwvrijstelling gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Door de recente uitspraak van de Raad van State in het Porthos-project is deze vrijstelling komen te vervallen. Onderzocht wordt of, en zo ja in welke mate, er sprake is van stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden en welke maatregelen er eventueel daarvoor nodig zijn.

Bron Rijkswaterstaat