HENDRIK-IDO-AMBACHT – Fractievoorzitter Oene Doevendans van de oppositiepartij Realistisch Ambacht baalt ervan dat inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht gaan betalen per aangeboden vuilniszak of container restafval: “Het is maar zeer de vraag of dit gaat helpen om Ambachters hun afval beter te laten scheiden.”

Een vuilniszak in een container doen moet tussen de 2,50 en 3,50 euro per keer gaan kosten Ouderen, alleenwonenden of heel goede afvalscheiders kunnen voor half geld een kleine zak inwerpen in een kleinere opening. Het zogeheten ‘recycletarief’ – zowel voor de ondergrondse container als voor het legen van de minicontainer (de kliko) – is één maatregel uit een pakket dat op 1 januari 2023 moet ingaan. De gemeenteraad besluit hierover op 6 december. Andere maatregelen zijn: plastic en blik worden vaker (wekelijks) opgehaald, de centrale plasticcontainers bij winkelcentra verdwijnen, de restafvalkliko in buitengebieden wordt nog maar eens per vier weken geleegd en het aantal ondergrondse restafvalcontainers wordt in heel Ambacht verminderd met 100 tot 150 stuks, van de huidige 377.

Snel erdoorheen
Doevendans: “Sinds deze gemeente overstapte op containers met toegangspasjes, vreesden inwoners al dat dit de opmaat zou zijn tot betalen per zak. Steeds is beloofd dat dit niet zo zou zijn en lange tijd maakte de gemeente dat ook waar. Nu wil de huidige coalitie in de laatste maanden van de raadsperiode dit er nog snel doorheen hebben.” Realistisch Ambacht heeft niet de illusie het plan tegen te kunnen houden, maar zal er zeer kritische vragen over stellen op 6 december. “Wij Ambachters blijken nogal slecht in afval scheiden”, beaamt Doevendans. “De hoeveelheid restafval ligt hier met 277 kilo per jaar per inwoner hoger dan in andere gemeenten. Dat is niet oké en daar moeten we zeker wat aan doen. Het college van B&W claimt dat dankzij de voorgenomen maatregelen het volume zal dalen naar 158 kilo. Maar dat is nog steeds bij lange na niet het landelijke streefgetal. Dus onze vraag zal zijn: welke stap komt hierna nog en wat gaat die dan weer kosten?”

Waaromvraag
Het invoeren van het recycletarief kost 600.000 euro en de benodigde vervanging van alle containerzuilen kost ruim een miljoen euro. Doevendans: “Ik wil graag weten of en hoe dat zich moet gaan terugverdienen. Beter zou het zijn geweest om uit te zoeken waarom Ambachters zo slecht scheiden. Er is onderzoek onder burgers gehouden, maar daar pikt het college vooral uit dat een ruime meerderheid van de inwoners het nieuwe systeem wel best vindt. De waaromvraag over het Ambachtse afvalscheidingsgedrag is niet beantwoord, dus dan houd je helaas inderdaad alleen dwangmaatregelen over.”

foto: Oene Doevendans met vuilniszak bij container