Raad stemt in met tweede opvangboot Citadelkade

Hotelboot de Bellriva

HENDRIK-IDO-AMBACHT  De Ambachtse gemeenteraad heeft tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 15 juni ingestemd met een boot aan de Citadelkade voor de noodopvang van maximaal 200 vluchtelingen. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan de dringende oproep van de staatssecretaris om extra opvangruimte aan te bieden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De boot zal begin juli aanmeren.

De boot, genaamd Bellriva, zal in eerste instantie 150 mensen onderbrengen die momenteel al geruime tijd goed met elkaar samenleven in Dordrecht. De crisisnoodopvang in Dordrecht waar zij nu verblijven sluit begin juli. De 32 bewoners die op dit moment in de crisisnoodopvang wonen aan de Weteringsingel in Hendrik-Ido-Ambacht, zullen ook naar de Bellriva verhuizen. Het college stemde in met een door de raad ingediend amendement de locatie aan de Weteringsingel te sluiten zodra de bewoners zijn verhuisd naar de Bellriva. De exacte aankomstdatum van de boot is nog niet bekend, eerst worden de kade en faciliteiten in orde gemaakt.

In harmonie samenleven
Burgemeester Jan Heijkoop:”Ik kan me voorstellen dat inwoners en ondernemers zorgen hebben over de komst van de boot en 200 extra vluchtelingen in onze gemeente. Ik wil graag benadrukken dat we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat het verblijf van deze mensen in onze gemeente goed verloopt. Het COA zorgt als beheerder van de locatie voor voldoende beveiliging en wij zullen met alle relevante partners de gang van zaken nauwkeurig monitoren. We willen graag dat deze mensen in goede harmonie met onze inwoners samen kunnen leven. In eerdere situaties heb ik gezien dat dit kan en daarvoor heb ik zeer veel waardering. Ik roep alle inwoners nogmaals op om ook deze mensen respectvol in Ambacht te ontvangen.”

Locatie
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de afgelopen periode verschillende locaties onderzocht, maar ziet alleen mogelijkheden aan de Citadelkade, naast de boot die er sinds april vorig jaar ligt voor Oekraïense vluchtelingen. De locatie voor de tweede boot is voor een periode van twee jaar beschikbaar. Omdat beide boten door andere organisaties worden beheerd krijgen zij beide een eigen toegang en eigen beveiliging. Zo wordt ook voorkomen dat mensen de boot betreden die daar niet wonen, dat is op geen enkele opvanglocatie toegestaan.

Vluchtelingencrisis
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan geen plek bieden aan de vele vluchtelingen die zich wekelijks melden in Ter Apel. Met een prognose van 70.000 asielzoekers dit jaar, dreigt de asielketen net als vorig jaar overbelast te raken. Om te voorkomen dat mensen weer in het gras moeten slapen, hebben gemeenten een dringend verzoek van de staatssecretaris ontvangen om extra opvangcapaciteit aan te bieden.

Bron Gemeente H.I. Ambacht