Ontwerpbestemmingsplan voor project de Noordoevers ter inzage

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Er is weer een volgende stap gezet in de ontwikkeling van nieuwbouwproject de Noordoevers. Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 liggen zowel het ontwerpbestemmingsplan voor de Noordoevers fase 1 als het ontwerpbesluit omgevingsvergunning officieel zes weken ter inzage. Het gaat daarbij om 172 woningen, 2 horeca inrichtingen, 1 hulpdienstengebouw en 5 inritten.

Meestal wordt eerst een bestemmingsplan vastgesteld voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, maar in dit geval combineert de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht beide procedures. Door deze te combineren wordt het duidelijk wat er exact gaat komen. Ook kan men het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidshinder inzien. Al deze officiële stukken zijn in te zien op ruimtelijkeplannen.nl onder plannaam Noordoevers en op h-i-ambacht.nl.

Informatieavond
Op woensdagavond 17 januari 2024 van 18.00 uur tot 20.00 uur organiseert de gemeente een informatieavond over de Noordoevers op het gemeentehuis aan de Weteringssingel 1. Men kan vrij binnenlopen binnen dit tijdsblok en alle vragen over dit project stellen aan de gemeente of de ontwikkelaar ABB Bouwgroep . Direct omwonenden ontvangen een brief met uitnodiging voor deze informatieavond.


Wonen aan de rivier
Nieuwbouwproject de Noordoevers wordt ontwikkeld op een historische plek tussen de Veersedijk en het water de Rietbaan met uitzicht over rivier de Noord en op het natuureiland Sophiapolder. Op deze locatie waren voorheen de scheepsloperijen gevestigd. Deze historie
en het maritieme karakter van de locatie komen terug in het ontwerp van het nieuwbouwproject. De woningen in de Noordoevers vallen in het hogere prijssegment en bestaan uit een mix van appartementen, herenhuizen, waterwoningen en dijkwoningen. Verder komt er horeca, een opstapplaats voor de veerpont naar de Sophiapolder en voorzieningen voor hulpdiensten. Meer informatie over het project is te vinden op denoordoevers.nl