HENDRIK-IDO-AMBACHT- Hendrik-Ido-Ambacht is over 30 jaar nog steeds een gemeente waar het fijn wonen is, met een goede balans tussen wonen en groen. De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende en betaalbare woningen zijn voor senioren en starters.

Woningen in de oudste wijken moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Er blijft ruimte voor weloverwogen nieuwbouw. Tot 2027 komen er ongeveer 2000 woningen bij, vooral in De Volgerlanden-Oost, Noordoevers en centrumgebied. Dit en meer staat in de lokale woonvisie 2019-2025, die de gemeenteraad op 9 september vaststelde.

Vitale gemeente

Bij het opstellen van de lokale woonvisie hebben woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties meegedacht. Inwoners hadden indirecte inbreng via de landelijke en provinciale woononderzoeken.

Ralph Lafleur, wethouder volkshuisvesting: “De conclusie is duidelijk: dit is een fijne gemeente om te wonen en dat willen we zo houden. Om een vitale gemeente te blijven, is het belangrijk dat er voldoende woonruimte voor ouderen en jongeren is. We hopen dat we senioren kunnen verleiden om door te stromen naar een levensloopbestendige woning in Ambacht, zodat er ruimte vrij komt voor starters en jonge gezinnen. Daarnaast zorgen we dat de oudere wijken voor een brede groep aantrekkelijk blijven om te wonen en dat ze voldoen aan de eisen van deze tijd”.

Divers aanbod

De gemeente was afgelopen decennia door de bouw van De Volgerlanden-West de snelst groeiende gemeente van de Drechtsteden. De Ambachtse woningvoorraad is heel divers: koop en huur, in alle prijsklassen. Onderzoek naar woonbehoefte laat zien dat er nu in Hendrik-Ido-Ambacht vooral vraag is naar duurdere koopwoningen, goedkope sociale huurwoningen en middeldure vrije huurwoningen. De gemeente gaat hierover verder in gesprek met de woningbouwcorporaties en marktpartijen.