Landelijke campagne Senioren en Veiligheid van start

HENDRIK-IDO-AMBACHT  Op 1 september is de campagne Senioren en Veiligheid van start gegaan vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met andere partijen. Senioren krijgen daarin concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan de verschillende vormen van criminaliteit. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ondersteunt deze campagne door het delen van berichten en filmpjes op haar sociale media en in het gemeentenieuws.

Elke week van september staat in het teken van een andere vorm van criminaliteit. Van 1 tot en met 7 september wordt meekijken bij pinnen behandeld, van 8 tot en met 14 september babbeltrucs, 15 tot en met 21 september draait om hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en de week van 22 tot en met 28 september staat in het teken van phishing.

Acteur Kees Hulst is ambassadeur van de campagne. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”.

Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis ook een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen ‘hulp’ aanbieden.