Eén punt voor alle vragen over zorg en welzijn in Ambacht

HENDRIK-IDO-AMBACHT _   Jeugdteam Ambacht en het Sociaal Wijkteam Ambacht gaan voortaan samen verder als Sophia Sociaal Team. Zo kunnen alle inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht nu op één plek terecht met al hun vragen over bijvoorbeeld fysieke en mentale gezondheid, eenzaamheid, opgroeien, opvoeden, financiën of hulpmiddelen.

Het Sophia Sociaal Team bestaat uit jeugdprofessionals en sociaal werkers met verschillende specialismen. Of inwoners nou een kleine of een grote vraag hebben en of de vraag gaat over zorg of financiën, de professionals van het Sophia Sociaal Team zoeken met inwoners mee naar een passende oplossing zodat zij weer op eigen kracht verder kunnen.

Wat doet het Sophia Sociaal Team
Het werk wat het Sophia Sociaal Team doet is op zichzelf niet nieuw, maar nu kunnen inwoners met hun vragen op één plek terecht. Zo zijn de lijnen tussen de professionals korter en wordt ook het bredere plaatje bekeken. An Theunissen, bestuurder van Stichting Jeugdteams ZHZ: “Sophia Sociaal Team neemt de inwoner en zijn of haar huishouden als vertrekpunt. Samen met het huishouden wordt gekeken wat zij zelf kunnen en wat passende lokale voorzieningen zijn. De professional van het Sophia Sociaal Team verstrekt eerstelijnszorg. Als er meer inzet nodig is, bepaalt de professional samen met de cliënt welke aanvullende hulp passend is.”

Meerwaarde Sophia Sociaal Team
In het Sophia Sociaal Team werken professionals met ieder een eigen expertise. Er werken mensen vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden, jeugdprofessionals en sociaal werkers. Doordat zij kennis en kunde bundelen, kunnen zij inwoners optimaal ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer een inwoner zich aanmeldt met een vraag over de opvoeding van de kinderen, maar ook financiële problemen blijkt te hebben. Dan is het fijn als snel de koppen bij elkaar kunnen worden gestoken. Steven van Die, wethouder Sociaal Domein, Onderwijs en Sport: “Een 0 tot 100 team is erg waardevol voor gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Er wordt vanuit een brede blik gekeken naar de vragen van inwoners. Als er bijvoorbeeld iets speelt binnen een gezin moet de focus niet liggen op alleen de ouders of de kinderen, maar moet er gekeken worden naar wat het gezin als geheel nodig heeft.” Michiel van der Vlies, bestuurder van MEEVivenz, vult aan: “Door het bundelen van onze krachten, komen alle expertises samen onder één dak. Professionals kunnen zo beter en sneller met elkaar schakelen en inwoners hoeven maar één keer hun verhaal te doen.”

Informatie en contact
Er zijn verschillende manieren om het met Sophia Sociaal Team in contact te komen:
Telefonisch/e-mail: bel of mail voor meer informatie of om een afspraak te maken via 078-6822416 / info@sophia.nl.  Op locatie: iedere maandag, woensdag en vrijdag is het Sophia Sociaal Team van 9.00 tot 13.00 aanwezig in Cascade.  Men kan ook kennis komen maken met het Sophia Sociaal Team op de Zomerparkdag aanstaande zaterdag 26 augustus in het Baxpark.  
Meer informatie is ook te vinden op www.sophiasociaalteam.nl

Bron: Gem. Hendrik-Ido-Ambacht