HENDRIK-IDO-AMBACHT – Het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht heeft een sluitende begroting opgesteld voor de periode 2020-2023. Het college is er, ondanks de stijgende kosten in de Wmo en Jeugdhulp, in geslaagd geld vrij te maken voor het uitvoeren van de plannen die aan het begin van de collegeperiode gemaakt zijn.

Wethouder Financiën André Flach: “Ik ben blij om te kunnen constateren dat door het financiële beleid van de afgelopen jaren er, behalve inflatie, geen stijging in de gemeentelijke woonlasten nodig is. Als college blijven we natuurlijk wel goed kijken naar al onze uitgaven en de ontwikkelingen, zowel binnen de zorg als in onze eigen bedrijfsvoering en onderhoudskosten.”

De plannen van het college, die beschreven staan in het coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’, worden de komende jaren samen met inwoners en partners waargemaakt.
Hendrik-Ido-Ambacht blijft daarmee een leefbare, groene, veilige en betrokken gemeente, waar het prettig wonen is.

Zichtbare resultaten in 2020
In 2020 gaan inwoners de resultaten zien van de plannen in het coalitieprogramma. De werkzaamheden starten aan het Waterbusplein en aan de Ambachtsezoom, een kleinschalig, energieneutraal en circulair bedrijvenpark. De nieuwbouw van de school op de voormalige plek van het Jeugdspeelpark start en er wordt geïnvesteerd in de verbetering van riolering, wegen en groen. Al deze ontwikkelingen gebeuren vanuit duurzame overwegingen, met oog voor een prettige leefomgeving voor mens en natuur.

Preventieplan voor snellere hulp aan kwetsbare inwoners
Zorg en ondersteuning is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Het is belangrijk dat inwoners onder goede omstandigheden hun leven vorm kunnen geven. Het college wil problemen bij inwoners vroeger zien. Door eerder lichte vormen van zorg in te zetten, kan iedereen in deze samenleving blijven meedoen, op zijn of haar manier. Het preventieplan beschrijft hoe de gemeente deze manier van werken vanaf 2020 gaat uitvoeren.

Balans tussen wonen, werken, milieu en ruimte
Het evenwicht tussen wonen, werken, milieu en de te gebruiken ruimte in Hendrik-Ido-Ambacht moet goed zijn. Dat betekent dat we nú actie ondernemen om Hendrik-Ido-Ambacht goed achter te laten voor de volgende generaties. Samen met inwoners zoekt het college naar de juiste balans tussen ruimte en wonen, tussen stenen en groen. Ook gaat de gemeente komend jaar actief communiceren met inwoners over afvalscheiding. Waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden, moeten beter worden gescheiden van het restafval. Daarmee blijven ook de kosten voor het verwerken van restafval (verbranding) laag.

Veilig wonen
Kleine ergernissen als fout parkeren, afvaldumping of hondenpoep kunnen het gevoel van een prettige leefomgeving beïnvloeden. Het college trekt voor de komende jaren dan ook extra geld uit voor handhaving. Een van de doelstellingen uit het coalitieprogramma is het veiligheidsniveau in onze gemeente op het niveau zoals het nu is te houden. Medewerkers van buurtpreventie, leden van de vrijwillige brandweer en de medewerkers Handhaving hebben hierin een sleutelrol. Inwoners kunnen via social media en een centraal meldpunt onveilige situaties melden.

Behandeling in commissies en gemeenteraad
Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergadering op 16 oktober 2019. Deze begint om 20.00 uur. De gemeenteraad behandelt de begroting op 4 en 7 november 2019. Beide avonden beginnen om 19.00 uur. U bent daar van harte welkom!

Infographic en begrotings-app
Bent u benieuwd naar de cijfers uit de begroting? In een handige Infographic op www.h-i-ambacht.nl zet de gemeente ze voor u op een rijtje. Wilt u daarna meer informatie over een of meerdere onderwerpen? Bekijk dan de gemakkelijke begrotings-app via https://hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl. Hier vindt u met maar een paar kliks alle informatie die u interessant vindt.