H.I.Ambacht verandert afvalbeleid

Hendrik-Ido-Ambacht neemt als één van de laatste gemeenten in de Drechtsteden het eigen afvalbeleid op de schop. Daarmee moet het afvalbeleid verduurzamen en kostenbesparender worden.

“Wat we in Ambacht zien is dat er nog heel veel herbruikbare grondstoffen in het restafval zitten. De consequentie daarvan is dat er heel veel onnodig herbruikbaar materiaal wordt verbrand,” vertelt wethouder van Hendrik-Ido-Ambacht Ralph Lafleur. Het nieuwe afvalbeleid, dat vorige week werd gepresenteerd, moet daar verandering in zien te brengen. Bij dit nieuwe afvalbeleid hoort een nieuw afvaltarief. Dit om de inwoners, net als in andere gemeenten in de Drechtsteden te stimuleren om het afval beter te scheiden.


“De manier van afval inleveren verandert niet. Behalve dat de inwoners voor een ingeleverde zak nu een x-bedrag moeten betalen.” ligt de wethouder verder toe. Dat houdt dus in dat de gemiddelde Ambachter per 60-literzak vanaf 1 januari 2024 €2,50 gaat betalen. En per 30-literzak € 1,25. “Daar staat tegenover dat we het vaste basistarief fors verlagen. Iemand die dus goed scheidt, is een stuk goedkoper uit.”

De tekst gaat door onder de video.

In bijvoorbeeld Zwijndrecht en Papendrecht geldt een vergelijkbaar afvaltarief. In Dordrecht is alleen het beleid veranderd. Daar wordt zo het restafval nu nog maar eens per maand opgehaald om het scheiden te stimuleren. In Ambacht wordt het plastic binnenkort iedere week van de straat gehaald.

Ook worden de containers vernieuwd en gehalveerd. “Goed om te zeggen is dat we gaan werken met een ‘vol-meld-systeem’. Daar experimenteren we nu al mee, samen met HVC. Dat wil zeggen dat een container een stuk sneller geleegd kan worden.” Lafleur verwacht dat de Ambachters door het meer te scheiden een stuk minder restafval aanbieden, en minder vaak een volle zak hoeven in te leveren. “Dan heb je ook minder containers nodig.”

De gemeenteraad van Ambacht besluit op 7 februari of het nieuwe afvaltarief wordt ingevoerd.