Groen licht voor aardgasvrij Bedrijvenpark

HENDRIK-IDO-AMBACHT – De Raad van State heeft vandaag groen licht gegeven voor het aardgasvrij aanleggen van Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Dat wordt het eerste van Nederland, André Flach, wethouder Economie: “Wij zijn erg blij met deze uitspraak. Dit bedrijvenpark is belangrijk voor onze gemeente, Het betekent economische groei en werkgelegenheid. Er is plaats voor 30 tot 50 bedrijven, dit levert 450 tot 750 arbeidsplaatsen op!”

Investeren in duurzame toekomst
Het bestemmingsplan Ambachtsezoom is in werking getreden, en moet op enkele ondergeschikte punten nog worden aangepast. De gemeente start na de zomervakantie met het voorbelasten en bouwrijp maken van het gebied.

Ambachtsezoom is een bedrijvenpark van 15 hectare, goed bereikbaar door de ligging aan de A16 en nabij de A15. Het is kleinschalig energieneutraal en aardgasvrij. Alle materialen van gebouwen, wegen en openbaar gebied zijn recyclebaar. Door innovatieve collectieve oplossingen voor energie, water en materialen is de ecologische voetafdruk van het park en de bedrijven zo klein mogelijk. Alles van waarde blijft zoveel mogelijk in het gebied. Bijvoorbeeld door regenwater te gebruiken voor koeling, zonne-energie om te zetten in elektriciteit en misschien zelfs afval van de een te gebruiken als waardevolle grondstof voor de ander. Er komt full service parkmanagement.