HENDRIK-IDO-AMBACHT – De gemeenteraad stelde maandagavond 6 mei extra krediet beschikbaar van bijna 2 miljoen euro voor de nieuwbouw van Willem de Zwijgerschool. De fractieleden van SGP-ChristenUnie, Gemeentebelangen, CDA, VVD, D66, P.v.d.A., A.U.B. en E.V.A. gaven daarnaast ook groen licht voor extra budget van bijna 600.000 euro voor SOL Villa Ambacht, die een schoolgebouw in aanbouw heeft en met stijgende kosten wordt geconfronteerd.

Wethouder André Flach reageert: “eigentijdse onderwijshuisvesting is in onze gemeente een belangrijk thema. De oude schoolgebouwen waren aan vervanging toe. Dit biedt kansen om deze twee nieuwe schoolgebouwen duurzaam te laten bouwen.

We willen nu stappen zetten, omdat door ruimtegebrek in De Volgerlanden de tijd gaat dringen voor een aantal schoolbesturen. We willen dat alle kinderen die in Hendrik-Ido-Ambacht naar school gaan, onderwijs krijgen in kwalitatieve, frisse gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd.”

Het college wil de plannen voor de overige schoolgebouwen in de gemeente later dit jaar aan de gemeenteraad presenteren in het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting’ (IHP 2019). Dit nieuwe plan zal een actueel beeld geven van hoe we in Hendrik-Ido-Ambacht de onderwijsruimte op langere termijn invullen. Alle ambities op dit vlak zijn opgenomen in het coalitieprogramma 2018-2022 ‘Gewoon Ambacht’. Aan het IHP wordt ook een financiële paragraaf toegevoegd. Dat moet het globale beeld laten zien van de budgetten die nodig zijn om het plan de komende jaren uit te voeren.