‘Gewoon Ambacht’ besproken in gemeenteraad

HENDRIK-IDO-AMBACHT Afgelopen maandagavond werd het coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’ voor de eerste maal besproken in de gemeenteraad. Het coalitieprogramma is in de afgelopen maanden opgesteld door de drie grootste partijen in Hendrik-Ido-Ambacht: SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA. De andere politieke partijen konden reageerden op de plannen die het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders de komende vier jaar uit wil gaan voeren.

De algemene reactie van de gemeenteraad op het coalitieprogramma was positief. VVD, D66, PvdA, A.U.B. en E.V.A. konden zich in de grote lijnen goed vinden in de nieuwe voorstellen, omdat er herkenbare punten uit hun eigen verkiezingsprogramma’s in terugkwamen zoals meer aandacht voor duurzaamheid, preventie in de zorg en goede afvalscheiding. Daarnaast vroegen deze partijen om extra aandacht voor de effecten van het schrappen van de sollicitatieplicht voor alleenstaanden en mantelzorgers, voor bestrijding van armoede onder kinderen en voor ontmoetingsplekken voor jongeren. D66 drong aan op een gemeentelijk drugsexperiment. Andere onderwerpen waar aandacht voor werd gevraagd was een voortvarende aanpak van de detailhandelsvisie, de verkeerssituatie bij het Waterbusplein en dat onze gemeente zo snel mogelijk een Fairtrade gemeente moet worden. Alle partijen drongen aan op een goede samenwerking en gaven aan blij te zijn dat het coalitieprogramma volop spreekt over het direct betrekken van inwoners bij het maken van nieuwe plannen.

Het college gaat met deze besproken punten werken aan een collegewerkprogramma. Daarin wordt duidelijk hoe en wanneer de plannen in de komende vier jaar worden uitgewerkt. Na de zomer worden dit programma aangeboden aan de gemeenteraad waarna gestart kan worden met het uitvoeren ervan.

bron: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht