Gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht vergadert digitaal wegens coronamaatregelen

HENDRIK-IDO-AMBACHT- Het zijn moeilijke tijden. Toch staat de wereld niet stil, ondanks dat iedereen rekening moet houden met de maatregelen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM. Om nu en in de nabije toekomst de reguliere vergaderingen van de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht door te laten gaan, vergaderden zij vorige week dinsdagavond tijdens het fractievoorzittersoverleg voor het eerst op digitale wijze. De fractievoorzitters van de gemeenteraad vergaderden vanuit huis. De burgemeester en de griffier vergaderden vanuit de raadzaal, op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Afgelopen maandag kon de geplande raadsvergadering niet doorgaan, omdat geen van de raadsleden kwam opdagen. Daarop schreef de burgemeester direct een nieuwe vergadering uit voor dinsdag 7 april. Op maandagavond 20.00 uur volgde een digitale vergadering waaraan 32 (burger)raadsleden, de wethouders, de burgemeester en de griffier deelnamen. In deze opiniërende debatvergadering/integrale commissie werden de agendapunten van de raadsvergadering besproken en afgestemd. Burgemeester Jan Heijkoop: “De gemeenteraad kan alleen besluiten nemen als de leden fysiek aanwezig zijn in de raadszaal. Ik vind het een groot pluspunt van deze tijd dat ons werk gewoon door kan gaan, waarbij we de coronamaatregelen goed naleven.”

Op dinsdag 7 april is alsnog de raadsvergadering van maandag 6 april gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Nu was echter geen meerderheid van raadsleden nodig. Drie raadsleden hebben samen met de burgemeester en de griffier –uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen door de Rijksoverheid en het RIVM- een aantal besluiten kunnen nemen. Hierdoor kunnen de bestuurlijke processen doorgaan. Vanaf volgende week is het dankzij een noodwet mogelijk om ook digitaal besluiten te nemen.

De digitale vergaderingen zijn te beluisteren via de website: https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/. De debatvergadering is in beeld en geluid beschikbaar. Op 21 april vindt de eerstvolgende commissievergadering ook digitaal plaats. Deze is dan met beeld en geluid vanaf de website te volgen.