HENDRIK-IDO-AMBACHT – ‘We willen woningen voor alle leeftijden in een duurzaam centrumgebied met veel groen, water en voorzieningen tegenover winkelcentrum De Schoof. Van de te bouwen woningen is 30% bestemd voor ouderen en jongeren. Tussen de flats aan de Van Godewijckstraat en de Tessselschadestraat komt een wandelroute langs het water. Om De Schoof aantrekkelijker te maken, komt er bij de Graaf Willemlaan een plein met een prettige inrichting, en ruimte voor wat horeca, terrassen en standplaatsen. De Graaf Willemlaan blijft een doorgaande weg, met bushaltes’. Dat is in een notendop de uitkomst van drie openbare gespreksrondes tussen november 2018 en februari dit jaar. De oogst van deze avonden is verwerkt in een gebiedsvisie Centrum.

80 Ambachters dachten mee
Wethouder André Flach: “In 2017 zijn de plannen voor uitbreiding van De Schoof stopgezet, omdat daar geen draagvlak voor was. Wij vonden het belangrijk om nu eerst een duidelijk beeld te ontwikkelen, wat we wel met dit gebied voor ogen hebben. Daarvoor hebben we alle Ambachters uitgenodigd mee te denken. Ongeveer 80 inwoners en andere belanghebbenden deden mee. Ik wil iedereen hartelijk danken voor hun tijd en waardevolle inbreng!”

Veel ideeën in de visie
Tijdens de bijeenkomsten was volop gelegenheid om ideeën te opperen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dat leidde tot goede discussies en uiteindelijk tot een aantal scenario’s voor het gebied. Uit de reacties van de deelnemers bleek dat zij hun ideeën daarin terugzagen. En tegelijkertijd was duidelijk dat niet alle wensen en ideeën een plekje konden krijgen en dat het financieel haalbaar moet zijn. In het voorkeursscenario is net iets meer ruimte voor bebouwing (55%) dan voor niet-bebouwing (45%).

Uitdagende prijsvraag
Maandag 8 juli stelde de gemeenteraad de centrumvisie vast, met een amendement. Na de zomer schrijft de gemeente een prijsvraag uit voor maximaal vijf projectontwikkelaars, om vanuit de visie een ontwerp te maken voor het hele gebied, inclusief het openbare deel, met een financiële onderbouwing. Via het amendement daagt de raad de projectontwikkelaars uit om met maximale creativiteit het gebied minder te verstedelijken (bebouwen) dan in het voorkeursscenario, en meer ruimte (idealiter 60%) te geven aan leefbaarheid, groen en blauw.

Voor meer info: www.h-i-ambacht.nl/centrum