Gemeente ondertekent Convenant Klimaatadaptief Bouwen

HENDRIK-IDO-AMBACHT- Wethouder Ralph Lafleur ondertekende vandaag namens gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het Convenant Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland. De ondertekenaars van dit convenant – gemeenten, bouwbedrijven, provincie Zuid-Holland  waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars – willen dat alle nieuwbouwprojecten klimaatbestendig zijn.

De gemeente geeft het Convenant mee aan ontwikkelaars die willen bouwen in Hendrik-Ido-Ambacht, als stimulans om te onderzoeken welke maatregelen in hun project helpen om het klimaatbestendig te maken.

Goed nadenken over ontwerp

Wethouder Lafleur: “We krijgen steeds meer te maken met hoosbuien, storm en extreme droogte en hitte. We kunnen de gevolgen van deze klimaatverandering in onze gemeente beperken als we goed nadenken over het ontwerp van nieuwe projecten. We kunnen bijvoorbeeld meer groene daken aanleggen, zodat regenwater langer wordt vastgehouden. Of een woning bouwen met kleine ramen op het zuiden, zodat het binnen langer koel blijft als het buiten heel warm is. Of de omgeving en tuinen anders inrichten, met meer groen en ruimte voor wateropvang”.

Meer wateropvang, minder hittestress, minder bodemdaling

Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave – tot 2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen nodig. Klimaatverandering heeft grote impact op onze leefomgeving. Klimaatadaptief bouwen zorgt voor minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling en meer biodiversiteit. Gemeenten zijn verplicht om uiterlijk eind 2020 klimaatbestendigheid te verankeren in hun beleid en handelen.

De ondertekenaars van het Zuid-Hollandse convenant nemen het voortouw om samen te versnellen, nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. Ook wordt gedacht aan nieuwe manieren van financiering zoals een klimaathypotheek.