Crisisnoodopvang Weteringsingel verlengd

HENDRIK-IDO-AMBACHT  De tijdelijke huisvesting van asielzoekers in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel wordt verlengd tot 1 december 2023. Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht besloten. De crisisnoodopvanglocatie zou eigenlijk per 1 juli stoppen.

Het aantal mensen dat in ons land asiel aanvraagt neemt verder toe. Deze zomer wordt er weer een tekort aan opvangplekken verwacht. Om de situatie zoals vorig jaar bij Ter Apel te voorkomen, is aan gemeenten gevraagd de crisisnoodopvanglocaties langer open te houden. Burgemeester Jan Heijkoop: ‘We geven gehoor aan deze oproep en stellen de opvang locatie aan de Weteringsingel langer beschikbaar. Zolang er na 1 juli geen andere oplossingen zijn om deze mensen reguliere huisvesting te bieden, nemen wij als gemeente onze verantwoordelijkheid’.

Crisisnoodopvang
Sinds juli 2022 biedt de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel onderdak aan maximaal 35 asielzoekers. De locatie is een crisisnoodopvang locatie en is eigenlijk bedoeld voor kortdurende opvang. Het aantal opvangplekken in het land is echter beperkt waarmee deze crisisnoodopvanglocatie langer nodig is.

Bron: gemeente Hendrik-Ido-Ambacht