Bewegen en leren op nieuwe Kidsbeweegroute

Opening Kidsbeweegroute

HENDRIK-IDO-AMBACHT   In  het Sandelingenpark is de nieuwe Kidsbeweegroute feestelijk geopend. Vier kinderen van IKC de Meander en SOL De Bron die hebben geholpen met het ontwerp van de borden, verrichtten om 14 uur de openingshandeling. Op de 1,5 kilometer lange route kunnen kinderen tien leuke en leerzame opdrachten doen. Bewegen, leren, plezier en buiten zijn staan centraal.

De opdrachten op de 1,5 kilometer lange route doen de deelnemers door middel van een dobbelsteen.  Het aantal ogen wat ze gooien, vertelt welke opdracht ze moeten doen. Dat gaat van vijf keer springen als een kikker, acht keer zwaaien met je armen als een vlinder tot polonaise lopen naar de volgende opdracht. De opdrachtborden leren de kinderen ook nog wat nieuws over de dieren die in de omgeving wonen. Dobbelstenen zijn verkrijgbaar bij het Jeugdspeelpark of kan men zelf meenemen. De gemeente geeft nog als tip: installeer een dobbelsteen app op je telefoon. Twintig kinderen van IKC de Meander en SOL De Bron hebben voor de route de tekeningen op de borden gemaakt.

Buiten spelen is gezond
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geeft aan veel waarde te hechten aan de gezondheid van haar inwoners; met plezier bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn, van jong tot oud. Wethouder Jauharina Oelfke: “Naast dat bewegen gezond is, is de route buiten in de natuur en bevatten de opdrachtborden leerzame informatie over de omgeving. Ik vind dat een waardevolle combinatie.”

Partners
De route is ontwikkeld door Kidsbeweegroute en kwam mede tot stand door IKC de Meander, SOL De Bron, Hi5Ambacht en GGD zhz. Ook Jeugdspeelpark, Frelu stal, lokaal Sportakkoord, Sportservice Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) droegen hun steentje bij.

Bron gemeente H.I. Ambacht