HENDRIK-IDO-AMBACHT: Er zijn al even plannen voor de locatie aan de Willem de Zwijgerstraat waar nu de voormalige Margrietschool staat. Het oude pand van de school wordt gesloopt om ruimte te maken voor een appartementencomplex met 42 appartementen. Om de bouw van het complex mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Inwoners konden op het ontwerp-bestemmingsplan reageren, hun reacties zijn meegenomen in het definitieve bestemmingsplan.

Wethouder Flach: “Het is mooi om te zien dat deze belangrijke locatie weer een nieuwe bestemming krijgt. Het plan past mooi in de omgeving en vormt een verbinding van de wijk naar winkelcentrum De Schoof. Op de inloopavonden waren inwoners dan ook erg benieuwd naar de appartementen.”

Reacties van omwonenden
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor de zomer ter inzage gelegen. Tijdens de  inzageperiode zijn 13 zienswijzen (reacties van belanghebbenden) ingediend. De meeste reacties gingen over het verkeer in de omliggende wijk, de ontsluiting van de parkeergarage en de parkeerplaatsen op het terrein van het complex. De in -en uitgang van de garage aan de kant van de Margrietstraat zou tot een toename van het verkeer door de Margrietstraat, de Wilhelminasingel, de Beatrixsingel en de Oranjestraat kunnen leiden.

In het definitieve bestemmingsplan is de in- en uitgang van de parkeergarage daarom verplaatst naar de andere kant, namelijk aan de Willem de Zwijgerstraat. De Willem de Zwijgerstraat is beter geschikt om dit verkeer op te vangen.

Vervolg
De raad bespreekt het definitieve bestemmingsplan voor in de commissie van 15 oktober. Wanneer de raad akkoord gaat, wordt het plan vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november. Daarna kan de initiatiefnemer van het plan een omgevingsvergunning indienen. Begin van volgend jaar start dan de verkoop van de appartementen. De sloop van de voormalige school zal volgend voorjaar plaatsvinden.