HENDRIK-IDO-AMBACHT – Op dinsdag 17 december kreeg Ambachtse Notaris het certificaat Dementievriendelijk uitgereikt. Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe. Het is de verwachting dat 1 op de 5 mensen met deze ziekte te maken gaat krijgen. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor mensen met de ziekte dementie. Alle medewerkers van het kantoor van de Ambachtse Notaris hebben een training gevolgd uit het programma: ‘Samen Dementievriendelijk’. Hierdoor leerden zij hoe zij met mensen met dementie en hun familie om moeten gaan in geval van beginnende dementie.

Leg op tijd alles vast
Iemand bij wie de ziekte dementie is vastgesteld, kan zeker in de beginfase nog heel goed zelf keuzes maken en de gevolgen daarvan overzien. Dat vermogen neemt echter wel af. Het is daarom van groot belang om op tijd na te denken over belangrijke keuzes, zoals het aanwijzen van een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan wie men de financiën toevertrouwt. Dit kan bijvoorbeeld in een levenstestament. Ook keuzes op het gebied van medische zorg en behandelingen kan men laten vast leggen. Voor elke notariële handeling, zoals het opstellen van een levenstestament, moet de persoon in kwestie wilsbekwaam zijn. Dit houdt in dat men de gevolgen van beslissingen begrijpt en overziet. Ambachtse Notaris kan adviseren over de mogelijkheden. Voor meer informatie: telefoon 078-6845999.