Ambachters denken mee over mobiliteit

HENDRIK-IDO-AMBACHT- Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vraagt inwoners mee te denken over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en andere mobiliteitsthema’s. Aanleiding is het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan. In het Mobiliteitsplan komt te staan hoe Hendrik-Ido-Ambacht in de periode 2021-2030 om wil gaan met autoverkeer, langzaam verkeer (o.a. voetgangers en fietsen), openbaar vervoer, parkeren, verkeersveiligheid en duurzaamheid (o.a. elektrische auto en fiets).

Interactieve kaart

Er is gestart met het inventariseren van mobiliteitsknelpunten en -kansen in Hendrik-Ido-Ambacht. De gemeente hecht veel waarde aan de inbreng: waar zien inwoners, ondernemers en belangenpartijen kansen en knelpunten? Een reactie insturen kan via de interactieve kaart op: www.h-i-ambachtmobiliteit.nl.

Op de kaart kan iedereen aangeven wat zij belangrijk vinden bij autorijden, lopen, fietsen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid. Kortom: wat gaat er goed en wat kan er beter.

Wethouder mobiliteit Ralph Lafleur vindt het belangrijk dat mensen betrokken worden bij een nieuw mobiliteitsplan: “Naast de aandachtspunten die al bij ons bekend zijn, willen we vooral weten hoe Ambachters het verkeer op straat ervaren. Dit is voor iedereen een kans om bij te dragen aan bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en meer verkeersonderwerpen.”

Wat doet de gemeente met de input?

Alle aandachts- en verbeterpunten van inwoners, ondernemers, belangenpartijen en adviezen van deskundigen worden verzameld en naast andere gegevens van de gemeente gelegd. Op deze manier ontstaat er een totaalbeeld van mobiliteit in Hendrik-Ido-Ambacht. Het totaalbeeld gebruiken de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in combinatie met verwachte ontwikkelingen in de toekomst, bij het opstellen van een langetermijnvisie van de gemeente op verkeer en vervoer. Dit betekent ook dat niet alle doorgegeven kansen en knelpunten worden gerealiseerd. Vervolgens wordt de langetermijnvisie uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Terugkoppeling

De planning is om medio 2021 het nieuwe mobiliteitsplan te laten vaststellen door de gemeenteraad. Via het gemeentenieuws worden inwoners tussentijds op de hoogte gehouden van de uitkomst en het verdere proces.