Ambacht werkt samen met partners aan veiligheid

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Burgemeester Jan Heijkoop presenteerde op dinsdag 9 april de veiligheidsrapportage 2018. Hierin staat de veiligheidssituatie in de gemeente van het afgelopen jaar. Zo is het aantal woninginbraken in 2018 gedaald van 75 naar 40. Helaas zijn er vorig jaar wel meer diefstallen van en uit motorvoertuigen gepleegd in vergelijking met 2017.  

Ook het aantal fietsendiefstallen is gestegen, ondanks de verschillende preventieacties die de gemeente heeft georganiseerd. Daarnaast was er tijdens preventieacties speciale aandacht voor senioren en veiligheid. Zij zijn vaak slachtoffer van vormen van zogenaamde babbeltrucs.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ontving bij de veiligheidsmonitor een 7,6 voor veiligheid en scoorde daarmee het hoogst in de Drechtsteden. In 2015 scoorde H-I-Ambacht een 7,3.

Preventieve acties
In 2018 voerde de gemeente samen met verschillende partners een aantal preventieve acties uit, waaronder:
-senioren en veiligheid;
-koffie met een cop;
-fietsendiefstalacties.

Prioriteiten en werkzaamheden
Speerpunt voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte met daarbij de volgende prioriteiten:
– overlast gevende groepen en personen;
– honden gerelateerde overlast;
– rommel op straat;
-overlast door verkeer.

Andere taken zijn:
– evenementen;
– winkeluitstallingen;
– drank- en horecawetgeving;
– onvoorziene zaken, meldingen, klachten of verzoeken om Handhaving. 

Meer informatie
Bekijk de gehele veiligheidsrapportage 2018 via de link: https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/document/7476958/1/11_3_Veiligheidsrapportage_2018_definitief_vastgesteld_BW