HENDRIK-IDO-AMBACHT- De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zet de komende jaren in op het stimuleren van het scheiden van grondstoffen, het verminderen van de hoeveelheid restafval en kostenreductie. De gemeenteraad stelde op 9 september het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 vast. In dat plan staan maatregelen om de inzameling van grondstoffen voor recycling te verhogen en de hoeveelheid restafval dat verbrand wordt te verminderen.

In Hendrik-Ido-Ambacht wordt minder afval gescheiden dan landelijk en in vergelijkbare gemeenten. Dat is zonde want daardoor blijven waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden, achter in het restafval. Daarnaast worden ook de kosten voor het verwerken van restafval (verbranding) steeds hoger. Inwoners zijn tevreden met het huidige systeem van inzamelen, daarom werkt de gemeente samen met hen stap-voor-stap toe naar betere resultaten.

Wethouder Ralph Lafleur ziet bij het verhogen van de milieuprestaties en het verlagen van de kosten een belangrijke rol voor de inwoners: “Afvalscheiding begint bij goede voorzieningen en duidelijke informatie vanuit de gemeente. Tegelijkertijd kan het  niet zonder de inzet van de Ambachters zelf. Samen halen we eruit wat erin zit! “

Pilot ‘keukenmanagement’ en andere maatregelen
Bewustwording en gedragsverandering spelen een grote rol bij het verbeteren van afvalscheiding. Daarom start de gemeente binnenkort met een pilot waarbij zij met inwoners in gesprek gaat over het zogenoemde “keukenmanagement”. Wat kan men zelf in de keuken al doen aan afvalscheiding en waar heeft men de gemeente nodig?

Andere maatregelen die in het grondstoffenbeleidsplan genoemd worden zijn bijvoorbeeld het stimuleren van afvalvrije scholen en intensievere communicatie met inwoners. Ook gaat de gemeente het wegbrengen van grof afval naar de milieustraat en het scheiden van papier aan huis stimuleren. De gemeente bekijkt ook de opties voor het verruimen van de  openingstijden van de milieustraat.