HEERJANSDAM – De gemeente Zwijndrecht koopt een perceel grond aan de Heer Janstraat in Heerjansdam om daar nieuwbouwwoningen te laten bouwen. Deze locatie lijkt zeer geschikt om 10 starterswoningen te realiseren met een maximale verkoopprijs tot € 225.000. Om ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk door starters worden gekocht, wordt er als bijzondere voorwaarde aan verbonden dat de eerste koper er zelf moet gaan wonen als anti-speculatiebeding. Hiermee voert het college de motie uit die de gemeenteraad in mei vorig jaar aannam bij de behandeling van de woningbouwstrategie.

Eerdere bouwplannen stagneerden
De grond aan de Heer Janstraat is nu nog van Woningbouwvereniging Heerjansdam, die er 14 sociale huurwoningen sloopte met de bedoeling er, na aankoop van het aangrenzende perceel van de gemeente, 16 vrije sector koopwoningen te bouwen. Deze plannen stagneerden echter omdat de nieuwe Woningwet 2015 de mogelijkheden voor woningbouwverenigingen om koopwoningen te realiseren heeft ingeperkt. Met de aankoop van de grond wil de gemeente de herontwikkeling van deze woningbouwlocatie nu zelf oppakken.

Wethouder: ‘Zo snel mogelijk aan de slag’
De gemeenteraad reageerde dinsdagavond enthousiast op dit voorstel van het college en stemde in met een krediet van € 525.000 voor de aankoop van de grond en de voorbereidingskosten om het bouwplan nader uit te werken. Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) kreeg complimenten omdat hiermee ook de door de raad gewenste goedkopere eengezinswoningen met anti-speculatiebeding gerealiseerd kunnen worden. “Dit is een heel mooi project om invulling te geven aan de wens van de raad om ook iets te doen voor starters op de woningmarkt. Wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk aan de slag”, aldus de wethouder.

Hoe het anti-speculatiebeding er precies uit gaat zien en of het mogelijk is inwoners van Zwijndrecht en starters tot een bepaalde leeftijdsgrens voorrang te geven bij de aankoop – wensen die de verschillende fracties de wethouder meegaven – wordt nog nader uitgewerkt.

Nieuw bouwen om woningmarkt in beweging te brengen
Er wordt weer volop gebouwd in Zwijndrecht, vooral in het middeldure en dure segment. Wethouder Huizinga: “Dat doen we omdat het belangrijk is dat Zwijndrecht weer een evenwichtige bevolkingssamenstelling krijgt. We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn, ook voor mensen die een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten. Door nieuwe huizen te bouwen, kunnen zij binnen Zwijndrecht verhuizen. Vaak laten zij een goedkopere woning achter die dan weer vrijkomt voor starters. Op die manier brengen we de woningmarkt weer in beweging.”

Foto: Henk-Jan van der Klis op Flickr / CC BY-NC-ND 2.0