HEERJANSDAM – Na de kerstvakantie start christelijk kindcentrum De Rank in samenwerking met Yes! Kinderopvang een christelijke peuterspeelgroep waarbij De Noordwijkse Methode centraal staat. Deze is dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur open en staat onder leiding van een vaste, ervaren pedagogisch medewerker.

Als kindcentrum van PIT kinderopvang & onderwijs staat De Rank in Heerjansdam voor het ontwikkelrecht van kinderen van 2 tot 13 jaar. De Noordwijkse Methode is een doorlopende ontwikkellijn van peuter tot puber. Doel is ieder kind te laten schitteren met zijn of haar eigen talenten. “We zorgen voor een veilige en inspirerende omgeving en prikkelen de natuurlijke nieuwsgierigheid van onze kinderen. Zij werken aan overkoepelende thema’s, die zijn gekoppeld aan ontwikkellijnen, aangepast aan hun eigen niveau. De peuters doen dit in hun eigen groep. Hierbij komen de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociale en emotionele vaardigheden aan bod,” aldus Anneke van de Pol, directeur van kindcentrum De Rank.

Vanzelfsprekende overgang
De Rank biedt alle kinderen atelieractiviteiten aan. Bij de peuters gaat het om kunst, muziek en theater, koken, natuur en ontdekken, sport en sociale vaardigheden. Wat is er leuker dan dit samen met andere peuters en soms ook samen met de kleuters te doen? Dit laatste heeft als voordeel dat de peuters nog meer worden uitgedaagd en dat de overgang van peuter naar kleuter als vanzelfsprekend verloopt. “De pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 werken hierbij nauw samen. Doordat opvang en onderwijs zo zijn geïntegreerd hoeven peuters nauwelijks meer te wennen als ze naar groep 1 gaan. Voor hen zijn de gang van zaken op ons kindcentrum, de andere peuters, de kleuters en de juffen dan al heel vertrouwd.”

Wie interesse heeft in de nieuwe peuterspeelgroep kan contact opnemen met De Rank via 078 – 820 00 38 of info@rank-heerjansdam.nl.