HEERJANSDAM – Een leerkracht met een schotelantenne op zijn hoofd, twee via een touw en twee blikjes met elkaar verbonden leerkrachten, een leerkracht verkleed als hond en allerlei bijzondere geluiden op de achtergrond… Het speelleerplein van christelijk kindcentrum De Rank van PIT kinderopvang & onderwijs bood maandagochtend vroeg een bijzondere aanblik, tot groot plezier van de kinderen en hun ouders. Hiermee gaven de leerkrachten het startsein voor het eerste thema van De Noordwijkse Methode: communicatie. De opdracht voor de kinderen, van kleuter tot puber, was wat zie je en wat hoor je?

Bij De Noordwijkse Methode werken de kinderen van De Rank in de ochtend met het gestructureerd aanleren van taal, lezen en rekenen met begeleiding van hun eigen leerkracht. ‘s Middags gaan ze met specialisten aan de hand van een overkoepelend thema in ateliers aan de slag. Tot de kerstvakantie is het thema communicatie bij de hoofdvakken aardrijkskunde, geschiedenis, ict, biologie en kunst. Ook in de vier keuzeateliers draait alles om communicatie. Daar kunnen de kinderen zelf kiezen uit programmeren, koken, handvaardigheid en muziek maken met nadruk op zang. In het kindcentrum staat een speciale kast met attributen die alles te maken hebben met communicatie.

Ontdekken en verwonderen
“Kernwoorden van De Noordwijkse Methode zijn ontdekken en verwonderen. Met deze vernieuwende onderwijsvorm prikkelen we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleren we hen al hun talenten te ontwikkelen. We moedigen hen aan eigen vragen te stellen en helpen hen zo om kritische denkers in alle opzichten te worden,” aldus Anneke van de Pol, directeur De Rank. “De kinderen vinden het geweldig om te doen en ook de ouders zijn enthousiast. Na de kerstvakantie volgt het thema bouwen en op die manier gaan we het hele onderwijsjaar van thema naar thema. Er is heel veel mogelijk. In het kader van het thema communicatie hebben bijvoorbeeld de kinderen van groep 3 pannenkoeken gegeten in Midden-Inn en daarbij geleerd hoe je communiceert in een restaurant. De kleuters hebben een toren van Babel gemaakt, terwijl de kinderen van groep 7 zich gaan buigen over de vraag wat taal is, hoe talen tot stand komen en wat dialecten zijn. Zo inspirerend!”