Bouw 20 woningen ‘Heerjansdam – Gors’ kan doorgaan

Foto Googleview. Het betreffende grondstuk voor de bouw van 20 woningen.

HEERJANSDAM – De Raad van State heeft in een openbare uitspraak op 8 maart aangegeven dat de bouw van 20 woningen in  Heerjansdam kan doorgaan. Het beroep van de omwonenden tegen het bestemmingsplan ‘Heerjansdam – Gors’ is door hoogste bestuursrechter ongegrond verklaard.  

De 20 woningen moeten gebouwd worden op een open groenstrook tussen de Johannes Postlaan, Rozenlaan en de Heer Jansstraat. Vroeger stonden hier 14 seniorenwoningen die inmiddels gesloopt zijn. Alleen een transformatorhuisje van Stedin en 3 garageboxen zijn er nu nog te vinden. De gemeente is de eigenaar van de grond en wil deze in een aanbesteding verkopen aan een projectontwikkelaar. Het plan voorziet in  koopwoningen voor zowel starters als doorstromers.

Bezwaren

De omwonenden vrezen dat het plan zal leiden tot een aantasting van hun woon- en leefklimaat. Zij maakten vooral bezwaar tegen het aantal woningen, de bouwhoogte en de parkeeroverlast. Zo zouden er volgens er oorspronkelijk maar 18 woningen komen in plaats van 20, verwacht men dat de bezonning van hun woning wordt aangetast en voorziet men een tekort aan parkeerplaatsen.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State geeft aan dat het aantal van maximaal 20 woningen duidelijk vermeldt staat in het plan en dat men nergens uit kan afleiden dat er maar 18 woningen zouden komen. Ook zullen op de plek van de garageboxen geen extra woningen gebouwd worden omdat deze grond nu geen woonbestemming heeft. De boxen maken zelfs deel uit van het nieuwe plan evenals het transformatorhuisje.

De maximale bouwhoogte van 10 meter vindt de Raad ook geen bezwaar omdat dit de gangbare bouwhoogte is voor de betreffende middeldure koopwoningen. Dit is volgens hun nodig om het aantal bouwlagen te kunnen realiseren waaraan kopers van dergelijke woningen behoefte hebben.  Tevens zou in het plan van de  gemeente met voldoende parkeerplaatsen rekening gehouden zijn volgens de Raad.

Door het ongegrond verklaren van het beroep kan de gemeente nu op zoek gaan naar een projectontwikkelaar.