cathlab, de Afdeling, Aspect 1-2019
STREEKNIEUWS – Patiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis die een geplande dotteroperatie ondergaan, of gepland een pacemaker of ICD geïmplanteerd krijgen, hoeven voortaan na deze ingreep niet meer een nacht in het ziekenhuis te blijven. Vanaf 17 juni kunnen zij in de meeste gevallen aan het einde van de dag naar huis.
“Vroeger bestonden bij deze ingrepen risico’s op complicaties, zoals een nabloeding of een functiestoornis in het geïmplanteerde apparaat”, vertelt interventiecardioloog Auke Weevers. “In de hedendaagse praktijk komen die complicaties zo goed als niet meer voor, doordat de technieken en procedures sterk zijn verbeterd. Daarom zien wij geen reden meer om de patiënt een nacht bij ons te houden. De meeste mensen voelen zich thuis prettiger en herstellen daar sneller. Uiteraard krijgen patiënten en hun naasten duidelijke instructies mee over hoe te handelen als er toch nog iets onverwachts zou optreden.”
Per jaar betekent dit dat rond de 700 hartpatiënten niet meer een nacht in dit ziekenhuis hoeven te blijven. Het merendeel van die groep is gedotterd, wat inhoudt dat een vernauwing in de kransslagader is opgerekt met een ballonnetje en er een stent is geplaatst. Mensen die ongepland gedotterd zijn, bijvoorbeeld na een acuut hartinfarct, moeten nog wel in het ziekenhuis blijven tot ze voldoende zijn hersteld van de gevolgen. Mensen bij wie gepland – dus niet in een acute situatie – een pacemaker of een ICD is geplaatst, komen ook in aanmerking voor de dagbehandeling zonder een nacht verblijf. Een ICD is een inwendig apparaatje dat een reddende schok aan het hart geeft bij een bedreigende ritmestoornis.
Afdeling G1, de kortverblijfafdeling voor patiënten van het zogeheten ‘cathlab’, wordt uitgebreid met loungestoelen. Weevers: “Met een meer huiskamerachtige uitstraling willen we benadrukken dat deze patiënten niet opgenomen zijn, maar alleen bij ons te gast voor de ingreep.” Tegelijk met deze innovatie heeft het cathlab een grondige vernieuwing ondergaan. “We hebben er een derde cathkamer bij gekregen. Van de bestaande twee is er één helemaal opnieuw opgebouwd, met de nieuwste apparatuur. De vernieuwing en uitbreiding waren nodig omdat de vraag naar dit type ingrepen toeneemt, evenals de complexiteit ervan.” Bij de verbouwing heeft de afdeling ook een directe verbinding gekregen met de verpleegafdeling Cardiologie, in de vorm van een luchtbrug. Patiënten die wel opgenomen zijn, hoeven met hun bed niet meer over de poliklinieken van en naar de cathkamer gereden te worden.
De cardiologische ingrepen in dagbehandeling vormen één van de ruim vijftig zorgvernieuwingsinitiatieven binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis die worden aangeduid met de term ‘Zorg van Waarde’. Het ziekenhuis verstaat daaronder: de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeteren, tegen lagere kosten. Dit wordt bereikt door de juiste zorg te bieden op de juiste plek (in het ziekenhuis, bij een andere zorgorganisatie of thuis bij de patiënt).