Handen ineen voor een bereikbare regio

DRECHTSTEDEN – Ruim 20 bedrijven en organisaties uit de Drechtsteden steunen het
oprichten van een N3 alliantie. Daarin zullen zij, naar voorbeeld van de Rotterdamse Maastunnel Alliantie, samenwerken om de verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden aan de N3 zoveel mogelijk te beperken en medewerkers, bezoekers en leveranciers
goed te kunnen informeren.

Rik van der Linden, wethouder bereikbaarheid Dordrecht: “We zijn blij dat de N3 aangepakt wordt, want de weg is echt aan groot onderhoud toe. Maar er zal zeker overlast zijn. Alleen als we als overheden, bedrijfsleven en inwoners de handen ineenslaan, kunnen we de hinder zoveel mogelijk beperken en onze bereikbaarheid zo goed mogelijk houden. Ik ben dan ook heel blij dat de intentie er is om de N3 alliantie op te richten.”