Gemeenteraad werkt aan raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0’

ZWIJNDRECHT – De gemeenteraad van Zwijndrecht gaat opnieuw aan de slag met een raadsprogramma. De raad besprak dinsdag 10 mei 2022 de inhoud van het nieuwe raadsprogramma, dat de titel ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0’ meekrijgt. 
 
In de periode 2022-2026 wil de raad (blijven) inzetten op de volgende thema’s:
 
1. Communicatie en participatie
2. Wonen, bouwen en wooncarrière
3. Armoedebestrijding en versterken lokale economie
4. Welzijn, zorg, sport en cultuur
5. Veiligheid en leefomgeving
6. Duurzaamheid

Met deze thema’s zet de gemeenteraad de koers voort, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is ingeslagen. Toen zijn vier van de zes bovenstaande thema’s en bijbehorende opgaven benoemd en in een raadsprgoramma gezet. Daar zijn nu ‘Duurzaamheid’ en ‘Communicatie en participatie’ aan toegevoegd. 

Raadsprogramma
Bij een raadsprogramma is er geen sprake van coalitie of oppositie, maar is het uitgangspunt dat alle partijen hun inbreng in de inhoud van het raadsprogramma kunnen hebben. De intentie is ook dat iedereen het programma ondertekent. Standpunten worden bepaald op basis van een meerderheid.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er onder leiding van Fred Loos, fractievoorzitter ABZ, en Andries van Gemerden, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP, gesprekken gevoerd met alle raads(commissie)leden over het verder werken aan en aanscherpen van de opgaven voor Zwijndrecht. Maatschappelijke partners zijn gevraagd wat zij de gemeenteraad nog ter overweging willen meegeven. 

Voor de thema’s ‘Bouwen, wonen en wooncarrière’ en ‘Communicatie en participatie’ komen er nog thema-avonden, vóór het vaststellen van het raadsprogramma, waarop de raad met betrokkenen over deze thema’s in gesprek gaat. De thema-avond over ‘Communicatie en participatie’ vindt op 1 juni 2022 plaats. De raad zal die avond aan inwoners vragen op welke wijze zij de komende vier jaar betrokken willen worden bij het reilen en zeilen van de gemeenteraad. ‘Duurzaamheid’ is een hoofdthema geworden. 

Vaststellen
Het raadsprogramma zal in de gemeenteraadsvergadering van 9 juni 2022 definitief worden vastgesteld. U kunt het concept lezen op www.raadzwijndrecht.nl/vergaderingen/carrousel 10mei.

Als het raadsprogramma definitief is vastgesteld, zullen daarna de nieuwe wethouders worden benoemd. Zij vormen, samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris, het nieuwe college van burgemeester en wethouders, en gaan de komende vier jaar aan de slag met de opgaven van Zwijndrecht.