Gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht stemt in met nieuw afvalsysteem: Recyclen loont

HENDRIK-IDO-AMBACHT – De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft maandag ingestemd met de invoering van een recycletarief voor restafval. Vanaf 2024 betalen huishoudens een lager basistarief. Met daarnaast een variabel recycletarief per aanbieding van restafval. Wie gemiddeld afval scheidt, blijft eenzelfde bedrag betalen als nu het geval is. Het aanbieden van herbruikbare afvalstromen blijft gratis: GFT-E, glas, oud papier, karton, textiel, plastic, blik en drinkpakken. Per persoon in een huishouden wordt jaarlijks het aanbieden van de eerste 180 liter restafval gratis.

Wethouder Ralph Lafleur: “Een recycletarief stimuleert om afval te scheiden, daarmee is dit besluit een goede uitkomst voor ons milieu. Uit de ervaringen van andere gemeenten weten we: een recycletarief zorgt voor minder restafval, meer herbruikbare stromen en lagere kosten. Het zal even wennen zijn, daar gaan we onze inwoners bij helpen, onder meer met voorlichting en afvalcoaches. Onze restafvalzakken zitten nu vol herbruikbare grondstoffen die er niet in thuishoren. Met een recycletarief belonen we de goede afvalscheider, anderen dagen we uit om het beter te doen.”

Veel van de containers in Ambacht zijn aan het einde van hun levensduur; die worden in de aanloop naar 2024 vervangen. De kans op storingen wordt hierdoor minimaal. Zakken met plastic afval worden in plaats van tweewekelijks straks wekelijks ingezameld met ringen aan lantaarnpalen. Zo’n 100-150 restafvalcontainers die minimaal gebruikt worden, komen te vervallen.

Mensen met incontinentiemateriaal of medisch afval met een verklaring van de huisarts blijven ook na invoering van het recycletarief één vast tarief betalen. Voor inwoners die veel zwerfafval inzamelen komt er een oplossing om dit gratis aan te bieden. Controle en handhaving maken onderdeel uit van het voorstel om extra bijzettingen en dumpingen te voorkomen, hoewel dit in de ervaring van andere gemeenten mee blijkt te vallen.

De gemeente heeft een webpagina met vragen en antwoorden: www.h-i-ambacht.nl/recycletarief. Vragen stellen is mogelijk via duurzaam@h-i-ambacht.nl.