Gemeente Zwijndrecht stelt Chemours aansprakelijk voor schade door PFAS

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht stelt Chemours Dordrecht aansprakelijk voor de schade die de gemeente heeft geleden, lijdt en mogelijk in de toekomst nog zal lijden vanwege de uitstoot van PFAS. Om na uitspraak van de rechter beroep te kunnen doen op een schadevergoeding worden ook de vorderingen op het bedrijf gestuit. Dat betekent dat de verjaringstermijn opnieuw gaat lopen.

Chemours Dordrecht, voorheen Dupont, maakt Teflon. Dat zit onder meer in de anti-aanbaklaag van koekenpannen en veel andere hittebestendige coatings. Bij de productie van Teflon is jarenlang de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) gebruikt. Bij het productieproces is PFOA in de bodem terecht gekomen, uitgestoten in de lucht en geloosd in het riool en op de rivier. Sinds 2012 gebruikt Chemours PFOA niet meer. Deze stof is vervangen door de GenX-techniek. Over beide stoffen (zogeheten PFAS) zijn zorgen ontstaan voor de gevolgen voor de gezondheid en ons milieu.

Schade Zwijndrecht
Door de uitstoot van PFAS is een groot deel van het gebied rond de fabriek aan de Baanhoekweg in Dordrecht, waaronder ook grondwater, verontreinigd geraakt. De verontreiniging strekt zich ook uit tot Zwijndrecht. De gemeente heeft hierdoor al schade geleden. De omvang van de exacte schade wordt op een later moment bepaald, zodat er na een gerechtelijke uitspraak een claim kan worden gedaan bij het bedrijf.

“Na Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden stelt ook de gemeente Zwijndrecht Chemours aansprakelijk.Mede vanwege de recente aanscherping van gezondheidskundige normering in relatie tot PFAS, de nog onvoorziene risico’s van dergelijke nieuwe stoffen in de leefomgeving en daarmee samenhangende schade die deze mogelijk tot gevolg kan hebben, kan actie vanuit Zwijndrecht niet langer uitblijven. Ik roep Chemours dringend op na te denken over alternatieven, zodat het gebruik van deze stoffen naar nul gaat. Dit is belangrijk voor de gezondheid van inwoners en het milieu”, aldus wethouder Jacqueline van Dongen.