Gemeente Zwijndrecht is op zoek naar waardevolle particuliere bomen

ZWIJNDRECHT – Gemeente Zwijndrecht roept haar inwoners op om bijzondere particuliere bomen door te geven voor de waardevolle bomenlijst. Het gaat hier om bomen die in de tuinen of op erven van inwoners staan. De bomen die op de waardevolle bomenlijst terecht komen zijn beschermd en er is een vergunning voor nodig om de boom te kappen.

In gemeente Zwijndrecht staan bijzondere bomen die bewaard moeten blijven en extra bescherming verdienen. Zulke bomen worden waardevolle bomen genoemd, omdat ze veel toevoegen aan de omgeving vanwege hun uiterlijk of geschiedenis. Of omdat ze een bijzondere betekenis hebben voor de inwoners. Het kan een grote boom zijn, maar ook een boom van een bijzondere soort. De gemeente Zwijndrecht gaat een lijst opstellen waar deze particuliere waardevolle bomen op staan, zodat de bomen ook in de toekomst behouden blijven.

Jaarlijkse controle
Als de particuliere boom op de jaarlijkse bomenlijst staat betekent het dat de boom beschermd is en er een vergunning nodig is om de boom te kappen. Daar staat tegenover dat de gemeente elk jaar gratis een boomcontrole uitvoert, waarbij de gezondheid van de boom gecheckt wordt.

Aanmelden
Meer informatie over de waardevolle bomenlijst is te vinden op www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/waardevollebomenlijst. Een particuliere boom aanmelden kan door een mail te sturen naar wijkbureau@zwijndrecht.nl. Daarbij moet de naam van de aanmelder vermeld worden, de locatie van de boom en een persoonlijk toelichting waarom men vindt dat de boom als waardevol aangemerkt moet worden.