Gemeente Zwijndrecht haalt wensen op voor Noord


ZWIJNDRECHT De gemeente gaat de komende weken langs in de wijk Noord om wensen en dromen op te halen. De reacties worden gebruikt voor het opstellen van een plan voor de toekomst van Noord. Het doel is een aantrekkelijke wijk om te wonen en werken. Een wijk die klaar is voor de toekomst, met schone energie en ingesteld op klimaatverandering. Met buurten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar men oog heeft voor elkaar.   Om te komen tot het plan heeft de gemeente eerst een gebiedsagenda gemaakt, met daarin de belangrijkste onderwerpen. De gebiedsagenda wordt gebruikt om met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek te gaan.
Gesprekken op straat
Op 17, 20 en 22 september kunnen inwoners met de gemeente in gesprek. Er wordt door de wijk verplaatst. Op vrijdag 17 september staat de gemeente tussen 14.00 en 18.00 uur in de buurt van Xiejezo en de Passage. Op maandag 20 september van 16.30 tot 20.00 uur bij Boulevard Noord. Ook op woensdag 22 september van 14.00 tot 18.00 uur bent u daar welkom.
Online vragenlijst nu in te vullen!
Inwoners die graag online hun mening geven kunnen een vragenlijst invullen op www.diztrikt.nu/noord of op papier bij wijkcentrum Xiejezo, het gemeentehuis of andere plekken in de wijk. Het invullen van de enquête is anoniem.

Bijeenkomst 13 oktober
Op woensdag 13 oktober wordt een bijeenkomst georganiseerd met het uiteindelijke plan. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst start om 19.30 uur, deur open vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij u in de buurt. De exacte locatie is nog niet bekend. U vindt de juiste gegevens zo snel mogelijk op www.diztrikt.nu/noord of via e-mail nadat u zich heeft aangemeld.

Aanmelden voor bijeenkomst
In verband met de huidige coronaregels is het belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kan tot uiterlijk 6 oktober 2021 via www.diztrikt.nu/noord of direct via diztrikt@zwijndrecht.nl.