Gemeente Zwijndrecht en Bibliotheek AanZet maken bezuinigingsplannen bekend

ZWIJNDRECHT- Bibliotheek AanZet sluit per 1 januari 2022 de deuren van haar vestiging in Lunenhof en opent een goedkoper uitleenpunt in één van de wijkcentra van Diverz. Ook gaat de Bibliotheek bezuinigen op haar vaste personeel. De taalactiviteiten om laaggeletterdheid aan te pakken blijven ongemoeid.

De gemeente heeft in 2020 de Bibliotheek een bezuiniging van €120.000,– opgelegd in het kader van het Herstelplan Meerjarenbegroting 2021-2023. Het college van B&W heeft de Bibliotheek gevraagd met voorstellen te komen voor de invulling van de bezuiniging.
Het college en de Bibliotheek vinden dit voorstel het meest acceptabel.

Drie locaties
Er blijven drie locaties open – Walburg, Heerjansdam en een wijkcentrum van Diverz – waardoor de bibliotheekvoorzieningen voor iedereen in de buurt beschikbaar blijven, in aangepaste vorm. Dat betekent voor de bezoekers meer zelfservice en minder hulp van deskundige bibliotheekmedewerkers. De openingstijden blijven zoveel mogelijk intact.


Aanpak laaggeletterdheid
Wethouder Ronald de Meij: “We hoeven nu niet te bezuinigen op de aanpak van taalachterstanden op basisscholen en laaggeletterdheid. Dat was voor ons een belangrijke voorwaarde. Laaggeletterdheid is een groot probleem in Zwijndrecht, 13% van onze inwoners heeft moeite met lezen en schrijven. Het kan grote gevolgen hebben in het dagelijks leven zoals armoede, schulden en een slechte gezondheid. We vinden het daarom belangrijk dat de Bibliotheek doorgaat met haar taalactiviteiten voor deze mensen.”
Dat beaamt Ankie Kesseler, directeur van de Bibliotheek AanZet: “Wij geloven dat we met deze aanpassingen de vertrouwde dienstverlening zoveel mogelijk in stand houden. Ook kunnen we zo blijven inzetten op leesbevordering en bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen rondom laaggeletterdheid.”

Herstelplan
De bezuiniging op de subsidie aan de bibliotheek is onderdeel van het Herstelplan Meerjarenbegroting 2021-2023. De gemeente heeft dit plan in mei 2020 opgesteld om de financiën weer op orde te krijgen, nadat zij op 1 januari 2020 onder preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland kwam te staan. Het Herstelplan was voor de Provincie aanleiding om in mei 2020 het preventief toezicht weer op te heffen.