Gemeente peilt mening inwoners over toekomst Dorpsraad

HEERJANSDAM – De gemeente Zwijndrecht vraagt in een enquête de inwoners van Heerjansdam hoe zij over de toekomst van de Dorpsraad van Heerjansdam denken. De enquête is een aanvulling op de evaluatie die de gemeente in 2021 heeft uitgevoerd. Aan de hand van de evaluatie en de uitkomsten van het onderzoek wordt besloten hoe de toekomst van de Dorpsraad eruit zal zien.

Sinds Heerjansdam in 2003 onderdeel is geworden van de gemeente Zwijndrecht, heeft het dorp een eigen Dorpsraad. Dit is een vertegenwoordigend orgaan voor Heerjansdammers richting de gemeente. De leden van de raad zijn democratisch gekozen door de inwoners van Heerjansdam. De Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp en overlegt hierover met betrokken bewoners. Ook maakt de raad zich hard voor thema’s zoals de verkeersveiligheid en de openbare ruimte.

Aanvulling op evaluatie
In 2021 is het functioneren van de Dorpsraad geëvalueerd en zijn de resultaten met de gemeenteraad besproken. Als aanvulling op deze evaluatie worden nu de inwoners van Heerjansdam gevraagd naar hun mening over de Dorpsraad.

Mening bewoners
Wethouder Tycho Jansen is blij met het aanvullend onderzoek: “Als gemeente vinden we de mening van de Heerjansdammers over de Dorpsraad heel belangrijk. Hoe kijken zij tegen de toekomst van hun Dorpsraad aan? De Dorpsraad is er tenslotte voor deze inwoners.”

Persoonlijke brief van OCD
De inwoners van Heerjansdam ontvangen deze week een persoonlijke brief, waarin wordt verwezen naar een digitale enquête. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voert het onderzoek uit. Het is ook mogelijk om de enquête schriftelijk in te vullen.

Eén van de vragen is of de bewoners een voorkeur hebben voor een gekozen of een vrijwillige Dorpsraad. Bij een gekozen Dorpsraad worden leden gekozen voor een periode van vier jaar. De leden vertegenwoordigen samen Heerjansdam en ontwikkelen activiteiten die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Bij een vrijwillige Dorpsraad nemen bewoners vrijwillig zitting in de Dorpsraad.